Burgerwetsvoorstel regularisatie legt onduidelijkheid bloot over petitierecht

De Commissie ­verzoekschriften van de Kamer bekeek op 24 mei of de hand­tekeningen van de petitie ‘In My Name’ ontvankelijk zijn. 

Update, 25 mei 2022 - Tuur Bries - MO

Dinsdag 24 mei zat de Parlementaire Commissie verzoekschriften samen. Deze vergadering werd ook bijgewoond door een delegatie van In My Name. De organisatie is teleurgesteld.

‘In de zitting werd onder andere geopperd dat wij als vrijwilligers de Kamer zouden helpen om de handtekeningen om te zetten in een compatibel format. Niet alleen vervulden we ruimschoots onze burgerplicht door handtekeningen te verzamelen en in te dienen. Nu worden we ook nog geacht om onbetaald het werk van de administratie te doen.’ klinkt het bij de organisatie.

Uiteindelijk kwam het niet tot een beslissing. De commissie verwijst de zaak door naar de Conferentie van voorzitters. Zij kunnen dan beslissen om het voorstel zonder telling op de parlementaire agenda te plaatsen. Indien ze dat niet doen zal de zaak opnieuw doorverwezen worden naar de Commissie verzoekschriften.

Bron: Burgerwetsvoorstel regularisatie legt onduidelijkheid bloot over petitierecht - MO* 

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om ons land democratisch te maken door de drempel voor burgerinitiatieven drastisch te verlagen en zo nodig referenda mogelijk te maken.

Doneer eenmalig  doneer maandelijks      doneer met fiscale aftrek

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

info@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden

Partner

Meer Democratie VZW is partnerorganisatie van Democracy International.

Democracy International