De surveillancestaat is er al | Meer Democratie

De surveillancestaat is er al

Date & Time: 
22-03-2021

Het is toch verbazingwekkend hoe op korte tijd allerhande wetten, maatregelen en controlemechanismen in het leven zijn geroepen die we een jaar geleden nog voor onmogelijk hielden. De installatie van een totalitair regime met annex bewakingssysteem, genre China, is ook hier reeds in een vergevorderd stadium. Wie dit niet ziet is stekeblind. Blijkbaar wordt de coronacrisis aangegrepen om de democratie meer en meer af te bouwen, zo niet af te schaffen. Reeds voor de crisis was er in de wereld al een grote onvrede onder de bevolking. Wie de actualiteit heeft gevolgd, merkte al vlug dat de roep naar democratie – bijna synchroon - overal in de hele wereld weerklonk: in Hongkong, in Moskou kwamen de dapperen op straat om het herstel van de democratie te eisen. Er was ook het volksprotest in Irak, nog straatprotesten in Iran, sociale onrust in Chili, Algerije en Libanon….

“Maar de slogans zijn anders dan tien jaar geleden. Breder, dieper. Het woord ‘systeem’ duikt ineens overal op. Demonstranten willen niet alleen dat een wet wordt ingetrokken of een minister aftreedt – nee, het ‘systeem moet veranderen’. De Libanezen willen een ‘vreedzame revolutie’. De enige oplossing, zei de 39-jarige ingenieur Karim al-Horr in Beiroet tegen Al-Jazeera, ‘is van systeem te wisselen, niet alleen van politici’. Een van de Chileense slogans is ‘het gaat niet om 30 peso, maar om 30 jaar’. In Algerije verwierpen demonstranten een nieuwe interim-president met de leuze ‘Weg met het systeem!’ In elk land voeren mensen hun eigen gevecht, en toch vinden al die gevechten niet toevallig op hetzelfde moment plaats.” Caroline De Gruyter in De Standaard van 8-11-2019

Aan de andere kant zien we een toenemende dictatoriale tendens: in China (Xi Jinping), India (Narendra modi), Turkije (Erdogan). Ook in West-Europa onder het mom van politieke correctheid: allerhande normen, wetten en regeltjes. In Frankrijk protesteerden de “gele hesjes” meer dan een jaar. Tegen wie? Tegen hun eigen regering nota bene! Dit is toch een teken dat de eigen regering wordt ervaren als een “vreemde macht.” We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat in het licht van deze huidige wereldwijde overgangscrisis welbepaalde heersende "elites" vrezen de controle over de bevolkingsbewegingen te verliezen. Men gebruikt nu gezondheidsargumenten om de controle op de burgers op te drijven. Ze maken van de gelegenheid gebruik om op grote schaal noodoefeningen te houden. Proefprocedures voor op dag X, bij wijze van spreken. Noodoefening om de burgers adequaat onder controle te houden. Het lijkt er op dat dit hetgeen is wat nu met de “lockdown” en controlemechanismen, gaande van bewakingscamera’s, burgerverklikking, politieoptredens en “vaccinatiepasjes”, wordt geoefend.

Velen zijn zich er ook van bewust geworden dat alle staten - niet alleen in China – nu beschikken over de elektronische instrumenten voor totale bewaking en deze ook zullen gebruiken wanneer dat nodig lijkt. De medeontwikkelaar van deze technologie in de VS, MIT-professor Joseph Weizenbaum, antwoordde in zijn interview in het Orwell-jaar 1984 op de vraag of de totale bewakingsstaat zou komen: “Natuurlijk, dat is waar ze naartoe werken. Maar als het echt komt, deze controlestaat, dan is het veel meer een gevolg van het feit dat mensen zelf hun vrijheid niet meer willen verdedigen dan dat het de schuld is van de computer”. Vervolgens noemt hij het Stalin- en Hitlerregime als voorbeelden van hoe totale bewaking ook mogelijk is zonder computers, en hoezeer een welvarende toekomst voor de mensheid afhangt van de ontwikkeling van de moraal en de mensheid. En zo kan het anderzijds ook moed geven om vast te stellen hoeveel positiefs en zorgzaams er nu nog bestaat en spontaan georganiseerd wordt tijdens de Corona naast alle angst, kommer en kwel die ons evengoed ingelepeld wordt.

Marc Reynebeau schrijft in De Standaard van 17-03-2021:

“...De logica is helder: die camera’s hangen daar toch, waarom ze dan ook niet inzetten voor een ander goed doel? Dezelfde middelen, andere doelstellingen. Technisch is het mogelijk, en dus wordt het in de praktijk gebracht…. De ANPR-camera’s helpen daar geen klein beetje bij. ..”Die camera’s kunnen nummerplaten van auto’s lezen en straks ook de gezichten van inzittenden herkennen. Ze staan massaal langs de weg, eerst in de strijd tegen zwaar banditisme en terrorisme. Maar nu dus ook om aspirant-zonnekloppers te betrappen. ‘Dankzij het uitgebreide ANPR-netwerk in de politiezone Westkust kunnen we perfect het uur van aankomst zien’, citeerde Het Laatste Nieuws de politie – een akelige ‘bekentenis’, maar ja, die camera’s hangen daar toch...Zodra de technologie bestaat, vindt de overheid snel een excuus om de bevolking ermee te controleren...Het mechanisme is bekend: tijdelijke ingrepen om een crisis te bestrijden, worden wel vaker permanent, ook als de crisis voorbij is...Is het niet een crisis, dan dient verkrachting als argument, zoals in een CD&V-wetsvoorstel dat verplichte DNA-afnames mogelijk wil maken, ook ‘bij mogelijke verdachten zonder aanwijzingen van rechtstreekse betrokkenheid’. Die formulering illustreert de bredere denktrant achter de invoering van nieuwe technologie om de bevolking te controleren en er informatie over te verzamelen: je hoeft niet schuldig te zijn om verdacht te zijn. Vingerafdrukken, cameracontrole, energieverbruik, reisinformatie, het sleepnet dat internetdata verzamelt, eventuele opslag van biometrische gegevens, dat alles draait het rechtsstatelijke fundamentele vermoeden van onschuld om: iedereen is verdacht tot bewijs van het tegendeel. Daaruit spreekt een groot wantrouwen van de politiek tegen de bevolking”.

Het is dus een frontale aanval op de democratie an sich. Moeten de mensen nu met politiemacht in de tang worden gehouden omdat het economisch-financiële bloedbad dat nu volgt, tot “wereldwijde” volksopstanden kan (zal?) leiden?

Het herstel van de democratie 

Verandering van “systeem” aldus! Maar welk systeem? Dit wordt meer en meer duidelijk. Want een onderzoek, bij meer dan 6.500 Belgen, van politicoloog Jean-Benoît Pilet (Université Libre de Bruxelles) en zijn collega’s toont aan dat de burger niet meer tevreden is met een beetje meer ethiek, transparantie en efficiëntie. Kiezers eisen grondige hervormingen en meer inspraak.’ De vraag naar politieke vernieuwing is groot. Groter dan ooit, stelden ze vast (De Standaard 19-12-2019) Kiezer schreeuwt om politieke vernieuwing. In dit onderzoek wordt duidelijk dat meer dan 70% van de Belgen bindende referenda willen over belangrijke kwesties. Zo gebeurt het in Zwitserland: Zwitsers stemmen in een referendum tegen elektronische identiteit, toch ook een controle-instrument Zwitsers stemmen voor boerkaverbod en tegen elektronische identiteit 

“Een grote meerderheid heeft zich daarnaast gekeerd tegen een speciale ‘elektronische identiteit’. De regering wil een wettelijk kader scheppen om de Zwitsers een ‘e-ID’ te kunnen geven waarmee tal van administratieve of financiële zaken veel eenvoudiger via het internet mogelijk zouden worden. Volgens de federale regering loopt het land ver achter bij andere Europese landen op dit gebied. Maar in het referendum keerden de meesten zich tegen het wetsvoorstel, omdat ze vrezen dat de Zwitserse overheid particuliere internetbedrijven gaat inschakelen en dat dit gevaren inhoudt voor zowel de burger als voor de staat.”

Bron: BELGA in De standaard van 07-03-2021