Elk regeerakkoord verdient een update

Zoals we reeds langer weten wordt onze politiek beheerst door de partijen. Na de verkiezingen beginnen de zogenaamde regeringsonderhandelingen tussen de partijen. Deze resulteren dan in een regeerakkoord. Maar zo’n regeerakkoord verhindert in hoge mate de democratische besluitvorming omdat het parlement niet buiten de lijntjes van dit akkoord mag beslissen. Belangrijke beslissingen zijn reeds genomen alvorens de regering aantreedt, het parlement heeft er geen zeggenschap (meer) over. Kortom de zaak wordt behoorlijk dichtgetimmerd. Dit leidt tot starheid en belemmert de wendbaarheid van de regering. Deze vaststelling gaf aanleiding tot het opiniestuk van Kristof Calvo in De Standaard van 20 mei 2022: Elk regeerakkoord verdient een update  

Maar in een directe democratie stelt zich dit probleem niet want de burgers kunnen ten allen tijde via een referendum op burgerinitiatief het beleid bijsturen. Het is niet de regering, zijnde de verzameling van ministers, die de politieke beslissingen moeten nemen maar de burgers zelf. Dit kan via volksvertegenwoordigers (parlement) en/of via referenda. Het parlement en uiteindelijk de burgers zijn de wetgevende macht. De ministers zijn de uitvoerende macht en moeten uitvoeren wat de burgers – al of niet via het parlement – beslissen. Het afsluiten van een regeerakkoord betekent dat er geen scheiding der machten is in dit land. De wetgevende macht wordt ontweken en substantieel gekortwiekt. Hoog tijd dus om werk te maken van een echte scheiding der machten, in plaats van een regeerakkoord te ‘updaten’.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om een democratie in te voeren met een echte scheiding der machten. Lees hoe een democratie echt kan werken: Hoe gaat democratie praktisch in zijn werk? 

Elk regeerakkoord verdient een update

Kristof Calvo in De Standaard van 20-05-2022: ….De huidige manier van werken heeft alleen maar nadelen. Ze biedt snelheid noch zekerheid, wendbaarheid noch stabiliteit, vrijheid noch inclusiviteit. Niet alleen het Vivaldi-regeerakkoord verdient dus een update, ook de wijze waarop we in dit land politieke akkoorden voorbereiden en afsluiten is aan vernieuwing toe.”

Doneer nu

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden