Els Schelfhout: ‘CD&V miskent een groot deel van hun kiezers door hun houding in de zaak-Chovanec’ | Meer Democratie

Els Schelfhout: ‘CD&V miskent een groot deel van hun kiezers door hun houding in de zaak-Chovanec’

Date & Time: 
12-09-2020

Volgens Schelfhout is het problematisch dat CD&V Vlaams minister-president Jan Jambon de hand boven het hoofd blijft houden en de zaak-Chovanec niet als een politiek probleem bekijkt. ‘Het enige waar CD&V nog mee bezig lijkt zijn politieke strategieën om aan de macht te blijven.’ zegt zij. En worden de leden aan de basis op deze manier compleet genegeerd door de partijtop. En verder stelt zij: “Heel wat mensen hebben het gevoel dat er naar hen niet geluisterd wordt. De partijtop geeft kiezers het gevoel dat ze slechts éénmalig van tel zijn en dat is bij de verkiezingen. Daarna zijn er een handvol mensen die de touwtjes in handen nemen en hun mandaat trachten veilig te stellen.”

David Geens in Doorbraak  9-9-2020

Tot deze vaststelling zijn we bij Meer Democratie al héél lang gekomen, trouwens ook andere partijen zijn in hetzelfde bedje ziek. Daarom is ons actiepunt om een echte democratie mogelijk te maken, waarbij de burgers steeds het laatste woord hebben. Een mandaat dat aan een politicus wordt gegeven moeten de burgers ook kunnen terugnemen, anders is het een gedwongen mandaat. Vele handen maken het werk licht, word vrijwilliger bij Meer Democratie.