Het einde van de democratie | Meer Democratie

Het einde van de democratie

Date & Time: 
10-03-2021

“Blijkbaar volstaat een virus om de mensenrechten gewoon op te schorten”, schrijft Pieter Bauwens in Doorbraak van 03-03-2021. “...Het is pijnlijk te zien dat onze rechtsbescherming als burger tegen de overheid bijzonder wankel is...We zijn overgeleverd aan de willekeur van experten en de regering.” Weer een duidelijk voorbeeld dat onze democratie nauwelijks bestaat. Wanneer de ideologie van de wetenschap de macht grijpt wordt de dictatuur geïnstalleerd. Over zaken die “wetenschappelijk bewezen” zijn wordt niet meer gediscussieerd, zij zijn geen voorwerp van democratische besluitvorming. Blijkbaar wordt het gezegde “nood breekt wet” met ijzeren hand toegepast, want de “wetenschap” bewijst dat het om gezondheidsredenen “nood”zakelijk is, de grondwettelijk gegarandeerde mensenrechten op te schorten. Is dit wel zo? Hebben we hier niet te doen met een grensoverschrijdend gedrag van “de wetenschap” of een dictatuur van de wetenschap? In de sociale omgang moeten de mensen zelf aanvoelen wat in hun sociale omgeving voor hen en de gemeenschap passend is en wat voor hen als fair en rechtvaardig aanvoelt. Een evenwichtsoefening die we elke dag moeten maken in onze menselijke interacties. De wetenschap kan informatie aanreiken waarmee de verzameling van burgers rekening houdt bij het nemen van zulke beslissingen. Maar de beslissingen zelf mogen niet genomen worden door de experten of de regering. Doen zij dit wel dan wordt de democratie duidelijk afgeschaft. Of moeten we aanvaarden dat wij in een wereld leven waar ‘wetenschap’ de plaats is gaan innemen van eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke integriteit van iedere burger? De kracht van de democratie is het gesprek tussen gelijkwaardige mondige burgers die op basis van gelijkheid, zelf beslissen hoe ze met “het virus” omgaan. Dat heet zelfregie. De keuzevrijheid inzake behandeling van het eigen lichaam zou centraal moeten blijven staan. 

Pieter Bauwens in Doorbraak van 03-03-2021:

Blijkbaar volstaat een virus om de mensenrechten gewoon op te schorten. De bescherming van onze grondrechten houdt blijkbaar weinig in. Zelfs de parlementaire democratie roept vragen op. Deze regeringen ondergraven echt de fundamenten van onze democratische rechtsstaat. En het schijnt niemand te deren….Blijkbaar volstaat een virus om die basisrechten gewoon op te schorten. Dan nog met een eenvoudig ministerieel besluit. Sterker, de regeringen lijken die uitzonderingstoestand te willen normaliseren in een pandemiewet. Zo ruim dat ze bij om het even welke ‘noodtoestand’ kan geactiveerd worden. Dat is leren uit je fouten, maar wel op de verkeerde manier….Als de pandemie een stresstest was voor het democratische gehalte van dit land, dan heeft het systeem gefaald. Het is pijnlijk te zien dat onze rechtsbescherming als burger tegen de overheid bijzonder wankel is...We zijn overgeleverd aan de willekeur van experten en de regering. Het parlement, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof staan erbij en kijken ernaar.