Ja, ik word Vriend van Meer Democratie | Meer Democratie

Ja, ik word Vriend van Meer Democratie

Steun de strijd voor meer democratie!

Meer Democratie voert continu acties om de democratie in Nederland te verdiepen en versterken.  

Wij werken dag en nacht om de afschaffing van het referendum tegen te houden. Het is een schande dat de regering deze wet nu al weer wil afschaffen!  Alleen de DDR ging Nederland herin voor.

Zorg ervoor dat wij deze en andere acties kunnen blijven voortzetten en word maandelijkse donateur. Daarmee waarborgt u onze onafhankelijkheid en zorgt u ervoor dat we op de langere termijn kunnen plannen.

Meer Democratie ontvangt in beginsel geen subsidie- nauwelijks subsidie (en daar willen we ook zeker niet afhankelijk van zijn!). We zijn aangewezen op de steun van mensen als u. Meer Democratie heeft de ANBI-status, dus uw gift is belastingaftrekbaar.

Namens het hele team hartelijk dank!

Niesco Dubbelboer
Mede-oprichter

Wordt maandelijkse donateur (Vriend) van Meer Democratie. Dat zijn mensen die onze visie delen en onze toekomstige acties mogelijk maken. Met een maandbedrag dat u zelf kiest. 
 
Onze Vrienden zijn echte vrienden omdat zij onze afhankelijkheid van grote fondsen verminderen en het mogelijk maken dat wij jaren vooruit kunnen plannen. En dat we snel en autonoom op de actualiteit kunnen inspelen. Op Vrienden kunnen wij bouwen!
 
Uiteraard kunt u altijd opzeggen. Dat doet u direct bij ons, niet via uw bank. Een emailtje aan info@meerdemocratie.nl of een telefoontje aan 020 - 638 0558 volstaat.

Ik machtig Meer Democratie om tot wederopzegging het bovenstaande bedrag in de loop van elke maand van mijn rekeningnummer af te schrijven.

Mijn Gegevens
Bankgegevens