Jullie antwoorden op de poll “Een jaar Vivaldi” | Meer Democratie

Jullie antwoorden op de poll “Een jaar Vivaldi”

Date & Time: 
01-12-2021

In oktober vroegen we wat jullie van deze regering vinden. Het overduidelijke oordeel was toen dat het vertrouwen in de regering toch ver zoek was. Liefst 88% oordeelde zo. Hieronder de reacties, pro en contra. Er kwamen overwegend contra-reacties, anderen proberen het positieve te zien. Ziehier de antwoorden ingedeeld per strekking.

1. Negatief, op basis van gebrek aan democratie:

– De huidige evolutie gaat totaal de verkeerde richting uit: de "pandemiewet" zet de facto het hele parlement aan de kant. Eén niet-verkozen minister kan naar believen het hele land platleggen op basis van niets. En dat werd goedgekeurd door datzelfde parlement.

– Er zetelen individuen in de regering die niet verkozen zijn en zelfs niet eens op een verkiesbare plek stonden.

– Uit hun aanpak van de gezondheidscrisis is gebleken dat ze niet écht de gezondheid en dus het belang van het volk op het oog hebben, maar eerder het belang van de pharmaceutische industrie en de hallucinante ideeën van de mannen met macht, geld en aanzien nalopen op het niveau van de VN, WHO en WEF. De democratie werkt dus niet meer. Dit is niet meer het volk dat regeert.

– Aangezien het beleid zodanig ingewikkeld is geworden, en men gewoon de verantwoordelijkheid voor enige fouten altijd naar de andere probeert te verschuiven. Dat en het communautaire dat nog altijd mee speelt. Men durft blijkbaar geen harde maatregelen te nemen en kijkt alleen maar naar hun eigen politieke zelfbehoud. Verder worden oppositie-stemmen vaak weggezet als zijnde populistisch en wordt weinig van de kritiek dat deze levert serieus genomen. Recent zoals met de energieprijzen had men de moed zelfs niet om als regering een blok te vormen en de gasprijs te blokkeren. Het is vrij duidelijk, niet gekozen door het volk en ook duidelijk beleid tegen het volk, in het voordeel van de elitaire groep.

– En die 2e kamer ( bijgenaamd, de Slaapkamer ) keurt dat maar goed, waarna VANDAAG de regeringsvorming opeens "gelukt" is, EN ze doen voort met de zittende "demissionaire club". Ja, ze gaan wat poppetjes verwisselen ( op Rutte en/of Kaag na, de WEF poulains ), zodat iedereen wat aan de vetpot kan zitten, maar er verandert NIETS, de dictatuur woekert voort.

– Deze regering vertegenwoordigt de meerderheid van de Vlamingen niet en moddert maar wat aan

– 1/3de van de regering is niet verkozen

– Onze regering is echt niet democratisch, de laatste verkiezingsuitslag wordt echt niet gerespecteerd, de wensen van de kiezer worden niet gehoord ... Als dan iemand 1° minister wordt van een partij die slechts op de 7° plaats komt in de verkiezingsuitslag, dan is het voor mij echt genoeg geweest. Mijn geloof en vertrouwen is totaal weg ...

– Zolang de burger de macht niet heeft zichzelf te regeren, zal het NOOIT lukken!

– geen enkele vorm van directe democratie; het compleet ontbreken ervan.

– Kan maar op een halve regering stemmen en is dus voor mijn niet democratisch

2. Negatief, op basis van structuur van het systeem:

– Teveel partijen in een regering.

– in deze regering is de croo het schoothondje van ps en ecolo/groen geworden, zij bepalen de agenda, en de 3 vlaamse mini partijtjes staan er bij en knikken ja. een schande voor de vlaamse kiezer, die hier volledig genegeerd wordt, en hopelijk volgt voor deze 3 de afrekening , en dit liever gisteren dan morgen.

3. Negatief, op basis van werking/resultaten of verontwaardiging over gedrag politici:

– Politiek is een theater vol rookgordijnen en maskers, geregisseerd om bij mensen bepaalde emoties op te wekken en daar munt uit te slaan ...dit is zo oud als de romeinse keien. Deze regering stuurt het land de vernieling in , en moet zo vlug mogelijk gestopt worden.

– Er is permanent gekibbel in deze regering. Sommige partijvoorzitters zijn profileringsziek en bedreigen daarmee de samenhang en de ernst van deze regering. De standpunten van de partijen liggen te ver uit elkaar om een coherent beleid te voeren. De noodzakelijke sociale en economische hervormingen blijven in de kast liggen.

– Het zijn geboren leugenaars, oplichters van het ergste soort, houden geen rekening met de mensen, enz enz enz enz is nog allemaal zacht uitgedrukt

– Zijn goed geplaatste poppen die uitvoeren ipv echt aan politiek te doen en de burger te beschermen voor onzinnigheden... Dictatuur 1.0 gaat over naar dictatuur 2.0

– Woeker winsten! En nu de energiecrisis. Het heeft een jaartje goedkoper geweest en hier terug hetzelfde beeld : grof winsten pakken voor zowel de ondernemer als de staat. En de werknemers moeten het stellen met 0,5% maximum opslag en een uitgeholde index aanpassing. En dan moet de greendeal en de kernuitstap nog komen. Allemaal excuses om de bevolking op onmogelijke kosten te jagen.

– Nog altijd veel beloftes, veel leugens, veel hypocrisie, 2 gezichten... en schending van de mensenrechten (oa pasjesmaatschappij)…

– Ze pakken letterlijk alles verkeerd aan: de immigratie, energie, corona,…

– Terwijl de CIA moordplannen smeedt tegen journalisten (Julian Assange, Edward Snowden, Glenn Greenwald, en vele anderen) wordt de corporatieve pers monddood gemaakt en die slikt dat gewillig voor een dertigtal zilverlingen. Terwijl Assange in 2016 de corruptie van Hilary Clinton blootlegde, gaf de Vlaamse regering (Bourgeois) een miljoen dollar aan Clinton om die corruptie te verzilveren. En ik zou moeten aannemen dat er een sprankel hoop is op beterschap met deze bende clowns? Geef mij één goede reden. Waar blijft de verontwaardiging over de moordplannen op Assange? Waar blijft de veroordeling van de American Way of Death? Zolang daar niets verandert kan heel die troep voor mij de pot op. Period.

– Om een of andere reden werd dat tijdens het vorige Webinar niet behandeld, dus nu poging 2. In Nederland gebeurt net hetzelfde : eerst houdt men een demissionair kabinet aan "want de regeringsvorming verloopt moeizaam", waarbij dat demissionair kabinet een pak maatregelen door de 2e kamer jaagt die ze NOOIT hadden mogen voorstellen wegens demissionair ( dwz. ze moeten zich met (af)lopende zaken bezighouden, en zeker niet aan "beleid" doen ).

– Er wordt te royaal met het belastinggeld omgegaan, er wordt gegoocheld met Btw tarieven het heeft geen naam, blijkbaar heeft er niemand nog vat op DE regering en doet ze maar, zonder oog voor de gevolgen.

– ze maken constant ruzie

– Economische belangen zijn voor hen belangrijker dan het welzijn van mensen.

– Eerst en vooral : de paritaire m/v verdeling èn de milde, vriendelijke toon van de premier ! Waardoor (?) sommige zaken ietwat 'anders' aangepakt worden ... of werden ?

– Nu (na Covid) blijkt helaas alles weer te worden als voordien : het mekaar afkatten, bezuinigingen in kinderbijslagen, onderwijs, partijstandpunten worden weer belangrijkst ...

4. Negatief, met communautaire verklaring en/of links-rechts invalshoek:

– Regering is te links waar Vlaanderen juist rechts heeft gestemd. Vlaanderen en Wallonië zijn te verschillend in hoe ze de toekomst willen aanpakken.

– Er is een totale andere mentaliteit in de beide andere delen van ons land ? Vlaanderen en Wallonië moeten op een eigen wijze worden geregeerd, en zolang dit niet is geregeld zal een eenvormig akkoord nooit mogelijk zijn

– Wie zijn wij???? Verkiezingen waarom nog, want waar wij voor gekozen hebben, komt niet in aanmerking!!!!! Eén pot nat en corruptie!!!! Hopelijk 2024 correcte verkiezingen! En als 1 partij wint, laat die verkozenen 4 jaar regeren, willen ze er niet mee in zee gaan, awel dat ze hun dan bewijzen!!!! Maar een onverkozen partij met de minste stemmen regeren over ons, DE VLAMING (en dan nog zonder Vlaamse regering)!!!! dat blijven wij niet pikken en dan ons ook nog commando's opleggen van die bende clowns ????? om van te kotsen ?????? België is ECHT wel een apenland!!!! Maar voor die ????? hebben ze wel alles over ??? EIGEN VOLK EERST!!!!! ????

– Ze zullen België niet voorbereiden op de splitsing.

– Ze zijn minder ziek in het populistische bedje dan N-VA en Vlaams Belang. Jammer genoeg zit de MR er nog bij, maar daar is niets aan te doen want er is nu eenmaal een meerderheid nodig. Vind het wel jammer dat nooit fatsoenlijk met PVDA-PTB is gepraat. Na volgende verkiezingen zullen ze daar niet meer buiten kunnen waarschijnlijk. MR ligt nogal ver af van PS, Vooruit, Ecolo, Groen en maakt dat vele dingen in de koelkast belanden helaas. Het spectrum van deze regering is dus te breed, maar er is geen rekenkundig alternatief dat een meerderheid heeft. Liever een trage regering dan een uiterst rechtse regering met N-VA. Ja, ik vind N-VA op zowel economisch, ethisch als sociologisch vlak een extreem-rechtse partij.

5. Tegenvoorstellen voor de huidige toestand:

– Wat lijkt mij zinvol om wel aan te pakken: een federale kieskring invoeren, geen beroepspolitici maar maximaal 2 termijnen, herfederalisering van heel wat zaken, minder beleidsniveau's, meer Europa, beleid gebaseerd op objectieve criteria ipv op ideologie. Met die zaken, zou er al heel wat meer betrokkenheid van burgers bij het beleid zijn.

– De partijen moeten ontbonden worden en vervangen door bewegingen per thema. Het beslissing niveau moet dichter bij de burger en onder controle van de burger. De green deal moet weg, dat is geen bijdrage aan het klimaatprobleem, platte commerce voor enkele schatrijke influencers. De sluiting van de kerncentrales moet weg, dat zou de energiezekerheid ondermijnen. Ook het elektrisch rijden van auto's en vrachtwagens is zinloos, zeker als de huidige politiek wordt verder gezet.

6. Positief:

– Ik bekijk het positief: de huidige regering verschilt niet veel van andere. Toch staan we hier in België nog veraf van zowel een dictatuur als van echte democratie.

– Veel diversiteit is steeds boeiend.

7. Positief naast kritiek:

– In se is het een goed samengestelde regering : centrum, links, rechts, en ecologisch ongeveer gelijkwaardig vertegenwoordigd. Dus een duurzame regering. Maar, elk van de partijen heeft voor zijn kijkhoek een uitgesproken visie en voor de rest een samenraapsel. Elk kan zijn gang gaan, want de anderen willen geen problemen hebben om uiteen te vallen. Zo drukt iedereen ergens zijn stempel op en is er geen homogeen beleid. Partijen vertegenwoordigen al lang het volk niet meer, wel de lobbyisten achter de schermen. Daarnaast zitten wij met een veelheid van beslissing niveaus (stad, provincie, gewest, nationaal en EU (en VN), hoe hoger het niveau, hoe verder van het volk) zodat iedereen ergens vertegenwoordigd is. Enerzijds strijden om de eer, anderzijds de zwarte piet doorgeven bij een falen. En ze kunnen altijd terug aan de bak komen. De massa wordt gemanipuleerd. Cfr de corona crisis, waar de horeca een verlaging van 21 naar 6% BTW kreeg, naast de premies, zonder dat in de verkoopprijs te verwerken. Na de corona crisis komt de 21% terug en dat wordt er dan terug bij gerekend met nog eens een extra winst om de schade van het verleden te dekken.

– Het kon slechter, maar ik ben toch geschrokken van de houding van Groen ivm de avondklok.

8. Kritiek op de doelstellingen van Meer Democratie:

– Jammer dat jullie van 'meer democratie' mee een angstklimaat in stand houden. Als iets echt de democratie bedreigt is het referenda. Hoe kan je nu van 'gewone burgers' verwachten dat die over allerlei onderwerpen een zinvolle bijdrage hebben. Het is niet omdat de huidige beroepspolitici vaak tekort schieten, dat een representatieve democratie slecht zou zijn.

9. Algemenere vaststelling:

– Het christelijk dienend besturen zit de Belgen niet in het bloed. Veel blijft eerst hangen om dan uiteindelijk rigide te worden gehandhaafd.

10. Zijdelingse commentaar:

– Ter info, die Nl-se pandemiewet werd geschreven in ... Q1 van 2019, een JAAR VOOR de uitbraak van de pandemie.

11. Onthoudend antwoord:

– Ik zeg dit liever niet.

-------------------------------------------------------------------------------

Omdat we zo genoten hebben van jullie reacties en alle feedback, hebben we vandaag een tweede poll voor jullie klaarstaan.

Hoe democratisch vinden jullie de coronamaatregelen – of beter: hoe ze tot stand kwamen? Antwoorden kan hier: Poll corona

Dus laat ons zeker ook weten hoe je over dit onderwerp denkt. We kijken er alvast naar uit om jullie reacties te lezen.

Met democratische groet,

Het Meer Democratie team