Kamer buigt zich over petitie om sans-papiers te regulariseren

De organisatie ‘In My Name’, een coalitie van middenveldorganisaties zoals Greenpeace, 11.11.11, Femmes Prévoyantes Socialistes, vrijwilligers, cultuurhuizen en sans-papiers – lanceerden een petitie in mei vorig jaar om een wetsvoorstel voor duidelijkere regels voor de regularisatie van mensen zonder papieren op de parlementaire agenda te krijgen.  Wie 25.000 handtekeningen verzamelt, krijgt de kans om gehoord te worden in het federale parlement. Samen verzamelden ze meer dan 35.000 handtekeningen, 14.000 digitaal en 21.500 op papier. En toch gaat de Commissie verzoekschriften van de Kamer vandaag (24-05-2022) bekijken of de handtekeningen van de petitie ‘In My Name’ wel ontvankelijk zijn.

Meer democratie vzw ijvert ervoor om alle mogelijke drempels van het burgerinitiatief drastisch te verlagen. Geen bureaucratie, er moeten veel minder handtekeningen nodig zijn: bij het inzamelen van 12.000 handtekeningen zou het parlement het voorstel ofwel moeten goedkeuren zodat het wet wordt, aanpassen of afkeuren. Als de initiatiefnemers vinden dat de aanpassingen of de afkeuring niet kan, dan moet er bij het nog meer verzamelen van handtekeningen (120.000) een bindend referendum volgen. Controle kan gebeuren via steekproef, geen elektronische belemmeringen, stemmen per brief zou ook moeten kunnen.

Lisa De Bode schrijft in De Standaard van 24-5-2022:

“ Maar de combinatie van media – papier en digitaal – plaatst de Commissie verzoekschriften voor een probleem: de wet schrijft voor dat de handtekeningen in eenzelfde formaat – ‘schriftelijk of elektronisch’ – moeten worden ingediend, zegt Katrien Coessens, hoofd van de dienst Burgerschap. ‘De Kamercommissie Verzoekschriften buigt zich nu over de vraag of een combinatie van de procedures wel is toegestaan’, zegt ze. ‘De wet is tot nu altijd zo geïnterpreteerd dat een combinatie van de procedures niet mogelijk is.’

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om ons land democratisch te maken door de drempel voor burgerinitiatieven drastisch te verlagen en zo nodig referenda mogelijk te maken.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden