Kwart van de Belgen voor vervanging van parlementaire democratie

Zou het kunnen zijn dat het merendeel van de bevolking in België niet goed beseft of begrijpt wat “Democratie” in de praktijk inhoud? Volgens recente peilingen van de RTBF zou 37,4 % van de ondervraagden vinden dat de samenleving beter beheerd zou worden als de macht in de handen van één leider geconcentreerd is. En in 2018 bij een vergelijkbare peiling van VRT NWS zou 26 procent van de jongeren een sterk leidersfiguur te prefereren boven democratie. Men kan de relevantie van deze peiling sterk in twijfel trekken omdat slechts 1004 Belgen zijn bevraagd. Met dit in het achterhoofd kan men zich toch afvragen hoe het komt dat deze opvatting veld zou winnen. Dit kan bijna niet anders dan in het publieke debat èn in het onderwijs misleidende en foutieve ideeën worden gehanteerd rond “democratie”. De afwijzing het huidige particratische parlementaire systeem is volkomen terecht omdat de ervaring leert dat het partijpolitieke systeem als dusdanig de betrokkenheid van de burgers substantieel ondermijnt. Het (bij)geloof bestaat dat democratie gelijkgesteld is aan verkiezingen. Verkiezingen zijn immers vaak de enige manier waarop burgers enige invloed kunnen hebben in de politiek. Maar dan merken ze dat na de installatie ze op geen enkele wijze het beleid kunnen bijsturen of enig initiatief nemen. Mensen hebben het (terechte) gevoel dat hun stemgedrag een verwaarloosbare tot geen invloed heeft op het beleid. Van mensen die balanceren tussen woede en onmacht kun je niet verwachten dat ze de democratie een warm hart toedragen” (Han Renard in Knack van 06-10-2021). Vandaar de afkeer voor de “systeemfout” die we particratie noemen. Maar wat onbegrijpelijk is, is dat een deel van de bevolking in plaats van een particratie blijkbaar een voorkeur zou hebben voor “een sterk leidersfiguur”. Heel bizar want iemand die zich als “leider” profileert en als dusdanig aan de macht wil komen kan niet anders dan “demagogisch” te werk gaan. Hoe kunnen de burgers dan nog objectief een “leider” kiezen zonder aan manipulatie en demagogie onderworpen te worden? En na installatie van de “leider” (Duits = Führer), waar is dan de mogelijkheid om het beleid bij te sturen of enig initiatief nemen? Men gaat dus van kwaad naar erger. Volgens Carl Devos moeten deze peilingen “een wake-upcall” zijn voor de politici. “Ze moeten, zoals beloofd, werk maken van politieke vernieuwing en zorgen dat er verdorie iets gebeurt voor de volgende verkiezingen.”(Carl Devos in HLN van 04-10-2021).

Wie meent dat het systeem dat we nu kennen een “democratie” is wijst omwille van deze begripsverwarring de democratie af. Daarom werken we er bij Meer Democratie vzw aan om het begrip “Democratie” helder te krijgen in de juiste betekenis van het woord. Zie: Wat is “democratie” | Meer Democratie  

Wanneer de burgers merken dat ze, via referenda, daadwerkelijk in staat zijn hun samenleving zelf vorm te geven, zal hun betrokkenheid toenemen. Het democratische bewustzijn van brede lagen van de bevolking zal groeien en krachtiger worden. Dan verliezen de partijen aan betekenis, kan de particratie overwonnen worden, en wordt een dictatuur van “een sterk leidersfiguur” verhinderd.

Peiling: ‘Kwart van de Belgen voor vervanging van parlementaire democratie’

Redactie De Morgen van 4 oktober 2021:

“Bijna een kwart (24 procent) van de Belgen wil de huidige parlementaire democratie vervangen door een ander systeem. Meer dan één op de drie (37,4 procent) meent dat onze samenleving beter af zou zijn als de macht in handen van één leider geconcentreerd zou zijn. Zo blijkt uit een peiling waarvan de RTBF vandaag de resultaten publiceert.”...”Volgens de RTBF willen vooral jongeren, niet-actieven, arbeiders en mensen met een diploma van lager en middelbaar onderwijs een sterk regime. Zo gaat bijna 47 procent van de 25-34-jarigen akkoord of helemaal akkoord.”

 

Bron: Belga in Het Laatste Nieuws van 04-10-2021:

Peiling van RTBF: kwart van de Belgen voor vervanging van parlementaire democratie 

 

Carl Devos analyseert opvallendste resultaten uit peiling RTBF.

SF in Het laatste Nieuws van 04-10-2021:

Carl Devos: “Politici moeten ervoor zorgen dat er verdorie iets gebeurt voor de volgende verkiezingen” 

 

Han Renard in Knack van 06-10-2021:

Bye-Bye, la démocratie? 43 procent van de Walen wil liever één sterke leider 

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden