Lokale partijen zijn achterhaald

“In de lokale politiek is ideologie zo goed als onbestaande, schrijft Gwendolyn Rutten. Het gaat er om betrokkenheid, en samen problemen oplossen. Zo kunnen lokale besturen een dam opwerpen tegen antidemocratische krachten.” (De Standaard 8-01-2022)  

Meer Democratie vzw streeft al jaren naar directe democratie waarbij de burgers zelf hun samenleving vorm geven. Het (bindend) referendum is hiertoe het gepaste democratische instrument. Hierbij zijn we van mening dat beslissingen maximaal lokaal, dwz op gemeentelijk, regionaal of provinciaal vlak worden genomen, waarbij de burgers het laatste woord kunnen hebben. Reguleringen die het gemeentelijke, het regionale of provinciale gebied overstijgen worden federaal geregeld, weerom met de mogelijkheid voor de burgers om hierin het laatste woord te hebben via bindende referenda. Beslissingen worden zo “bottom-up” genomen.

Door deze werkwijze kunnen de burgers laagdrempelig met elkaar in gesprek komen en overleg plegen. Op gemeentelijk vlak, maar zeker op wijkniveau kennen de mensen elkaar persoonlijk en worden de behoeften en knelpunten beter aangevoeld. Deze constellatie biedt de beste voorwaarden om als vrije en gelijke burgers in gesprek te gaan. Partijpolitieke standpunten verdwijnen naar de achtergrond; de particratie wordt hier het gemakkelijkst overwonnen. De “afstand” tussen “de politiek” en de burgers is op gemeentelijk niveau in vele gevallen nog nauwelijks aanwezig.

Lokale partijen zijn achterhaald

“In de lokale politiek is ideologie zo goed als onbestaande, schrijft Gwendolyn Rutten. Het gaat er om betrokkenheid, en samen problemen oplossen. Zo kunnen lokale besturen een dam opwerpen tegen antidemocratische krachten.” (De Standaard 8-01-2022) ….”Toch weet je zonder lokale verbondenheid niet wat het werkelijk betekent om aan politiek te doen. Politiek gaat over samenleven in de polis, de burgergemeenschap. In een gemeente doe je dat terwijl je de mensen in de ogen kijkt, wetende dat je samen verder moet. Het is mijn overtuiging dat ideologie daarom op lokaal niveau zo goed als onbestaande is. Ideologie is theorie, de gemeente is praktijk. Ideologie verdeelt, een gemeente brengt mensen samen. Ideologie is star, een gemeente besturen betekent per definitie soepel zijn.”….”Burgemeester ben je voor iedereen in je gemeente, niet alleen voor de mensen die voor je gestemd hebben. In het schepencollege werken we met drie partijen samen, maar ideologische betogen hoor je er zelden. ‘Hoe lossen we dat hier goed op’, is de vaakst gestelde vraag.”….”Dat betekent tegelijk dat andere bestuursniveaus de controle en de bemoeizucht moeten lossen, minder strak de teugels in hand moeten nemen – of misschien zelfs beter helemaal verdwijnen.”

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden