Met elke crisis heeft Europa meer schrik gekregen van democratie | Meer Democratie

Met elke crisis heeft Europa meer schrik gekregen van democratie

Date & Time: 
07-09-2021

Vincent Stuer schrijft in De Morgen van 04-09-2021:

In de filosofie van “... Luuk van Middelaar zou de Europese raad van staatshoofden en regeringsleiders zich mettertijd ontwikkelen tot de echte ‘Europese regering’, een ploeg met de macht en verantwoordelijkheid om een visie te ontwikkelen op het Europese belang in brede zin, die ook de democratische legitimiteit heeft om die visie door te voeren. In de praktijk gebeurt het tegenovergestelde:.. “geen dynamische Europese politieke ruimte maar een doelbewust gecreëerd machtsvacuüm. .... En de macht die ze wel hebben, wordt gebruikt om ook de Commissie en het Parlement in de pas te doen lopen....Het Europees Parlement heeft veel van zijn papieren macht laten verpieteren….Met elke crisis heeft Europa meer schrik gekregen van democratie. Debatten zijn immers verwarrend, verscheurend en onvoorspelbaar. Toch is het bloed, zweet en tranen van de politieke krachtenmeting essentieel om tot een breed gedragen resultaat te komen. Europa gaat dood aan consensusdenken en heeft nood aan wat D66-stichter Hans van Mierlo omschreef als de ‘wildebeestenlucht’ die in een echt parlement hangt.”

Er is dus een totale afwezigheid van democratie in Europa. De “wildebeestenlucht” is het levendige debat in het parlement dat uiteindelijk de “Europese regering” zou moeten sturen. Een echt parlement dat de bevolking vertegenwoordigt zou de wetten moeten bepalen en niet de “regeringsleiders”. Wanneer de lidstaten democratisch worden kan uiteindelijk ook Europa een democratie zijn. Bij Meer Democratie vzw trachten we alleszins te beginnen met ons eigen landje te democratiseren. Dit kan door directe democratie waar de burgers naast het parlement zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken.