Oproep eID-bevraging | Meer Democratie

Oproep eID-bevraging

 

My-vote.be is een platform waarmee we burgerbevragingen met de elektronische identiteitskaart lanceren.

Ons doel is om landelijke bevragingen te organiseren.

Stel u kandidaat voor één van de burgerpanels

1. Hebt u interesse om de vragen rond een bepaald onderwerp mee op te stellen? Mail naar contact@we-gov.be met vermelding van het onderwerp waaraan u wil meewerken, samen met de postcode van uw woonplaats, geslacht en leeftijd. We streven naar een zo divers mogelijke samenstelling op basis van leeftijd, geslacht en woonplaats.

2. De vergaderingen gebeuren online in een besloten facebookgroep of in Loomio.org, om fysieke verplaatsingen te vermijden. Per thema wordt een subgroep gemaakt. Binnen dit platform kunnen de panelleden discreet overleggen.

3. De eindredactie gebeurt door onszelf. Als verantwoordelijke organisator behouden wij het recht om de formulering van de vragen aan te passen. Wij laten ons daarvoor bijstaan door experten uit de sector van de peilingbureaus.

Voting pop-ups gezocht

Om te stemmen met de elektronische identiteitskaart heeft u een computer met kaartlezer nodig. Omdat niet iedereen hierover beschikt, doen we een oproep aan mensen, verenigingen en bedrijven om een computer met kaartlezer ter beschikking te stellen aan buren, familie, leden, klanten of werknemers.

Beschikt u over een publiek toegankelijke plaats (bijvoorbeeld in een winkelstraat), dan komen we graag langs met een laptop om ter plekke zoveel mogelijk mensen te laten stemmen. 

Beschikt u over een laptop met kaartlezer en wilt u ons helpen met de werving van kiezers op publieke plaatsen, geef ons dan een seintje. We bekijken dan samen waar we in uw buurt een stemming kunnen organiseren. 

Alvast bedankt voor uw steun. 

Thema's burgerpanels

KINDERGELD : hoeveel kinderen, voorwaarden of niet, basisinkomen,..

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

GEZONDHEIDSZORG: ereloonsupplementen, concurrentie geneesmiddelen (kiwimodel), terugbetaling vaccins en homeopathie

VERKEER: rijbewijs met punten, rekeningrijden,…

BURGERSCHAP: stemrecht en nationaliteit, migrantenstemrecht (stemrecht voor naturalisatieweigeraars)

IMMIGRATIE : economische migratie, politiek asiel, gezinshereniging, VN-migratiepact(en)

INTEGRATIE : GAS-boetes, positieve discriminatie, asociale en criminele nieuwkomers

DIENSTPLICHT (militair en/of burger)

DIERENWELZIJN : dierenpolitie, onverdoofd slachten,…

KERNENERGIE

WERK: duurzame arbeidsrelaties, flexi-jobs, sociaal overleg

PENSIOENEN: pensioenleeftijd, zware beroepen, …

STATIEGELD (op plastic), productie en gebruik van plastiek

FIJNSTOF EN UITSTOTERS : houtkachels, auto’s, scheepvaart, vliegverkeer,…

MILIEU: genetisch gemodificeerde organismen, pesticiden,..

BETAALBAAR WONEN: afschaffing belasting op KI, belasting op huurinkomsten, leegstandsheffing, erfpacht door de overheid, speculatiebelasting,….

PRIVATISEREN : of depolitiseren, nationaliseren

DRUGS: war on drugs; softdrugs legaliseren, cannabis voor medicinaal gebruik, decriminalisering,…

JUSTITIE: afkoopwet, witteboordencriminaliteit, seponeringsbeleid

RELIGIE: financiering (erkenning), onderwijs, neutraliteit overheid

EU: Europees minimumloon en CAO

EU INTERNE DEMOCRATIE : Scheiding der machten, bevoegdheid parlement, Commissie, Ministerraad,…

EU VRIJ VERKEER VAN PERSONEN : Schengen, Dublinverordening,..

BELASTINGEN : accijnzen, vermogensbelasting, tax shift, vereenvoudiging (afschaffing aftrekken personenbelasting),…

ONDERWIJS

DEMOCRATIE VERKIEZINGEN : kieskring, kiesdrempel, opkomstplicht, lege zetels voor blancostemmen, afschaffen lijststem,….

DEMOCRATIE ONTVETTING : monarchie, senaat, provincies, Hoge Raad voor Justitie,… en rationalisering (intercommunales)

DEMOCRATIE ETHIEK:coalitiecultuur, decumul, lobbyregister, belangenvermenging,zelfbediening,..

DEMOCRATIE BESLUITVORMING: volksraadplegingen, petitierecht, bindende referenda, burgerbegroting, gelote burgerraad

DEMOCRATIE STAATSSTRUCTUUR: regionalisering, herfederalisering, Vlaamse onafhankelijkheid, Brussel,…

E-DEMOCRACY: eID-volksraadplegingen, openbaarheid cijfers en documenten, streaming parlementaire commissies …