‘Orbans referendum is geen democratisch instrument, maar een politiek geladen wapen’ | Meer Democratie

‘Orbans referendum is geen democratisch instrument, maar een politiek geladen wapen’

Date & Time: 
26-07-2021

Toine Paulissen schrijft in Knack van 25-7-2021:

“Alleen al de vijf vragen die premier Victor Orban de Hongaren wil voorleggen, laten duidelijk zien hoe hij zijn onderdanen wenst te sturen” ...”Referenda zijn immers het ultieme democratische instrument. Of zo worden ze alleszins vaak voorgesteld. Ze geven aan burgers de kans om beleid rechtstreeks te beïnvloeden, of toch minstens hun mening erover expliciet uit te spreken..” “Orbans referendum is geen democratisch instrument, maar een politiek geladen wapen.”...”In werkelijkheid zal een hele gemeenschap onder vuur blijven liggen, het referenduminstrument andermaal zijn misbruikt en slechts één echte winnaar triomferen. Voorlopig toch”

Wij bij Meer Democratie vzw delen deze mening. Het door Orban georganiseerde “referendum” is geen referendum in de juiste betekenis van het woord maar een “plebisciet” of volksraadpleging. Zo een volksraadpleging wordt vaak - ook door academici – verkeerdelijk een referendum genoemd. Plebiscieten zijn nep-referenda die door politici van bovenaf zijn uitgeschreven om hun eigen doelstellingen te dienen. Terwijl plebiscieten tools zijn voor politici om burgers te manipuleren, is de werking van echte referenda juist omgekeerd. Wat ons betreft moeten burgers steeds zélf (bindende) referenda kunnen initiëren over de thema's die ZIJ belangrijk vinden – en niet alleen correctieve referenda, maar ook volksinitiatieven waarmee burgers hun eigen wetsvoorstellen aan een referendum kunnen onderwerpen.

Steun ons om een directe democratie met bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken.