Pandemiewet is ‘blanco volmacht’, zeggen experts | Meer Democratie

Pandemiewet is ‘blanco volmacht’, zeggen experts

Date & Time: 
12-03-2021

Weer een duidelijk voorbeeld dat de politici onze ‘nog nauwelijks bestaande’ democratie trachten af te schaffen, door misbruik/gebruik te maken van de crisis en het virus. In de voorgestelde pandemiewet wordt het nemen van coronamaatregelen of van andere “dringende” gezondheidsmaatregelen, gedelegeerd aan de minister van Binnenlandse zaken. Dit gebeurt nu helaas zonder instemming van het parlement, terwijl de grondwet toch een assemblee van maar liefst 150 parlementsleden voorziet om het een en ander vooraf goed te onderzoeken en te beoordelen, vooraleer een maatregel kan worden opgelegd.

Het wettelijk buitenspel zetten van het parlement is dus op zich al ongrondwettelijk. Meer nog, in een waarachtige democratie hebben de burgers medezeggenschap in het nemen van beslissingen. (Een democratie regelt de onderlinge omgang tussen burgers van eenzelfde staat. Het is een staatsbestel waarbij iedere burger een vrije en een gelijke stem moet hebben in het tot stand komen van beslissingen en wetten.)

Zwitserland zal in juni een referendum houden over de vraag of haar regering voortaan nog wel de macht krijgt om nationale lockdowns af te kondigen. Daar heeft iedere burger een vrije en gelijke stem “die er blijkbaar wel toe doet”. Zo hoort het ook in een democratie. 

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit ook in België mogelijk te maken.

Matthias Verbergt schrijft in De Standaard van 10-03-2021:

“De voorgestelde pandemiewet is ongrondwettig, stelden juristen in de Kamer, omdat de regering maatregelen kan blijven nemen die eigenlijk voer voor het parlement zijn.” ..”het voorontwerp van pandemiewet van de regering-De Croo stuitte tijdens de eerste hoorzitting op veel tegenwind van juristen. Hun belangrijkste punt van kritiek is dat ook de pandemiewet het nemen van coronamaatregelen delegeert aan de minister van Binnenlandse Zaken, zonder instemming van het parlement. ‘Een no-go’, noemde professor grondwettelijk recht Patricia Popelier (UAntwerpen) dat.”