Politieke partijen moeten hervormen, of ze verdwijnen

Partijen zien hun aantal leden gestaag dalen maar zij hebben meer euro’s dan leden, ten gevolge van de te royale partijfinanciering in ons land. Politieke partijen subsidiëren zichzelf tot vermogensbeheerder  Zij besteden enorme bedragen aan advertenties op sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter om stemmen te winnen zonder daardoor nieuwe leden te werven. Dit lukt ook niet meer wegens de ontzuiling en de volatiliteit van kiesgedrag en engagement van de burgers. Lidmaatschap wordt minder belangrijk. De facto komt het er dan op neer dat de partijfinanciering is gedegradeerd tot een banaal reclamebudget. Reclame voor niet realiseerbare partijbeloftes. Dit verhoogt echter het vertrouwen van de burgers in de politiek, dat  historisch laag is, helemaal niet. Maar is dit gebrek aan leden en aan vertrouwen geen teken aan de wand dat de partijpolitiek heeft afgedaan? De partijen voelen nattigheid en bijna alle willen ze tegenwoordig een beweging zijn.

Hoe kunnen de burgers nu participeren in het beleid? Wat is de nieuwe manier van aan politiek doen? Dit kan in een echte democratie waar wij burgers allemaal het laatste woord hebben. Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een geloot parlement en referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Partijen worden dan overbodig. De partijfinanciering valt weg, de vrijgekomen budgetten kunnen dienen voor het organiseren van publieke debatten waar nieuwe ideeën zich kunnen ontwikkelen en waar alle burgers aan kunnen participeren. Ook het opzetten van de daarop volgende referenda kan hiermee worden gefinancierd. Sluit u dus aan bij Meer democratie. Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. Meer democratie vindt dat de keuze tussen links en rechts niet relevant is. De keuze is: particratie of democratie!

Politieke partijen moeten hervormen, of ze verdwijnen

“De massapartij komt niet terug,” schrijft Kristof Calvo in De standaard van 24-01-2022. “Maar de jacht op digitale duimpjes is ook een heilloos pad. Ideeën ontwikkelen, burgers doen participeren, daarover moet het gaan”...”Zowel de massapartij van weleer als de reclamepartij van vandaag is veelal eenrichtingsverkeer, klantenbinding...terwijl partijen net de opdracht hebben om actief burgerschap aan te wakkeren”...”Zowat elke partij wil tegenwoordig een beweging zijn, maar geen enkele slaagt erin dat voornemen een geloofwaardige invulling te geven.”

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden