Theo Francken: 'Onze democratie ligt onder vuur' | Meer Democratie

Theo Francken: 'Onze democratie ligt onder vuur'

Date & Time: 
01-10-2020

'De twee grootste partijen van België belanden in de oppositie. Ongezien.'

2020 is het jaar waarin de democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, ‘volk’ en κρατειν/kratein, ‘heersen’, dus letterlijk ‘volksheerschappij’, bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening) in ons land zwaar onder druk komt te staan. Naast de schending van onze grondwettelijke vrijheden via samenscholingsverboden, bubbelverplichtingen, zware reisrestricties en avondklokken, komt er ook politiek steeds meer rek op dit begrip.

Theo Franken schildert dit in een overzicht van acht punten. Samenvattend kan men zeggen dat de democratie in de ware zin van het woord in België niet bestaat. Politici en hun partijen plegen woordbreuk, komen hun beloftes niet na, houden geen rekening met de verzuchtingen van de bevolking, negeren het grondwettelijk advies van de Raad van State enz….Vulgaire machtsspelletjes en postjespakkerij komen tot uiting.

En dan besluit hij: “Onze democratie is een heel hoog goed. Onze voorouders gaven er hun leven voor. De wijze waarop de traditionele partijen deze aan het misbruiken zijn, is lang niet zonder risico’s. Ze spelen met vuur. Ik zal hier als democraat en vertegenwoordiger van het volk op blijven wijzen en voor opkomen. Jullie ook?”

Theo Francken in Doorbraak – Vrije Tribune 26-9-2020

Bij Meer democratie doen we al jaren niets anders dan hier op wijzen. Meer nog, we willen een echte democratie mogelijk maken: een “bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening” (om Theo Franken te citeren). Een echte democratie is die maatschappijvorm waarin de burgers om praktische redenen weliswaar niet alles beslissen, maar daar wel steeds het laatste woord in kunnen hebben. Deze vorm, vaak directe democratie genoemd, is eigenlijk democratie tout court, want het volk (Gr.: demos) heeft hier de macht (kratos). Hoe organiseer je dat? Via het instrument van referendum op volksinitiatief. (≠ plebisciet, referendum op initiatief van “de regering”) en mogelijks later door een “geloot” parlement. Dan kan ook de particratie overwonnen worden.. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. En de ministers met hun administratie voeren de democratisch genomen beslissingen uit. Bij Meer democratie werken we hieraan, sluit bij ons aan en steun ons om dit mogelijk te maken.

Bron: https://doorbraak.be/theo-francken-onze-democratie-ligt-onder-vuur/