Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef

Op 24 oktober berichtten enkele kranten over het voornemen van het Vlaams Blok om een verplichte 'burgerschapsproef' annex 'loyauteitsverklaring te eisen van immigranten. De partij zou de daarvoor vereiste 150.000 handtekeningen willen verzamelen.

 
Uiteraard zal zo'n referendum nooit worden gehouden. Het Vlaamse nepreferendum dat thans in de steigers staat, is immers niet afdwingbaar. Een initiatiefgroep die 150.000 handtekeningen verzamelt, heeft immers alleen maar het recht om bij het Vlaams parlement officieel te gaan bedelen om een referendum. Indien een meerderheid in het Vlaams Parlement het referendum afwijst, dan gaat de zaak niet door, handtekeningen of niet. Gezien het 'cordon sanitaire' dat door de 'democratische' ontwerpers van deze voze 'referendum'-regeling rond het Blok wordt aangehouden, zal het inburgeringsreferendum er dus nooit komen.
 
Het voorstel van het Blok heeft ook een racistische kant. Met name de Joden moeten zich volgens het Blok niet aan enige inburgeringsproef onderwerpen; en deze bevolkingsgroep definieert zichzelf minstens ten dele op basis van biologische afstamming. Een uit Israël inwijkende Jood moet volgens het Blok dus niet beantwoorden aan dezelfde eisen als een uit Marokko inwijkende berber. Er is natuurlijk weinig gevaar dat het Blok op deze basis van racisme beschuldigd zal worden, want het ene racisme is het andere niet.
 
Voor een échte referendumregeling moet je in Zwitserland zijn. Dat land heeft evenveel inwoners als Vlaanderen. Met 100.000 handtekeningen heb je daar recht op een afdwingbaar en bindend referendum. Op 24 november eerstkomend stemmen de Zwitsers over een voorstel van de SVP om de asielwet drastisch te verstrengen. In Zwitserland wordt ongeveer 50 procent van de strafbare feiten door buitenlanders gepleegd, en 20 procent door asielzoekers. De in Bern tegen de drughandel gerichte politieactie Citro leidde tot 576 aanhoudingen, waarvan 536 asielzoekers bleken te zijn. Het aantal gewelddadige misdrijven door jongeren (-18 jaar) is sinds 1991 met 400 procent toegenomen; in 71 procent van de gevallen hebben deze jeugdige overtreders een andere nationaliteit dan de Zwitserse. Het is dan ook geen wonder dat een opiniepeiling, die half oktober werd gehouden, 57 procent het referendumvoorstel onderschreven (tegen 24 procent tegenstanders). Het Zwitsers parlement en de Zwitserse regering roepen nochtans op om tegen het voorstel te stemmen.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

info@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden

Partner

Meer Democratie VZW is partnerorganisatie van Democracy International.

Democracy International