Voorlopige resultaten Vlaamse, federale en Europese pledge | Meer Democratie

Voorlopige resultaten Vlaamse, federale en Europese pledge

Naar aanloop van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei lanceerde Meer Democratie een grote kandidatenbevraging. Duizenden kandidaat-volksvertegenwoordigers werden uitgenodigd de democratische pledge te ondertekenen. Hiermee gaven zij aan – eenmaal verkozen – alles in het werk te stellen om het bestuur te democratiseren. Tot dusver formuleerden zeventig kandidaten een sterk democratisch engagement. 

De beloftes

Op federaal niveau kon men intekenen voor de wettelijke implementatie van het bindende referendum op initiatief van burgers, een gelote burgerraad (in navolging van het Ostbelgien model) die bij grote maatschappelijke vraagstukken wetsvoorstellen aan het parlement aanlever en/of een betere petitiewetgeving.

Op Vlaams niveau engageert men zich voor de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging; een meer burgervriendelijke petitiewetgeving en/of het burgerbudget (vb voor projecten rond milieu, klimaat, onderwijs, …). 

Aanvullend was het ook mogelijk eigen democratische vernieuwingsmaatregelen aan te dragen. 

De Europese pledge werd gelanceerd in samenwerking met partnerorganisatie Democracy International en richt zich op de implementatie van door loting samengestelde burgertoppen over de democratische toekomst van Europa, waarvan de resultaten worden voorgelegd aan de bevolking middels referenda.

De resultaten

Bekijk de resultaten van de federale pledge
Bekijk de resultaten van de Vlaamse pledge
Bekijk de resultaten van de Europese pledge

De partijen scoren als volgt: 

Vlaams: Groen en Vlaams Belang leiden de dans, gevolgd door PVDA, Piratenpartij en de Coöperatie. De open vld, sp.a en CD&V bengelen (net zoals bij de lokale pledge het geval was) helemaal achteraan (zonder engagementen). 

Federaal: PVDA leidt het peleton, gevolgd door de Piratenpartij, Groen en Vlaams Belang. De nieuwe partijen Volt, Pro eindigen voorlaatste. De sp.a schittert ook hier door haar afwezigheid. 

Het lage aantal engagementen is geen toeval: hoe hoger het bestuurlijke echelon, hoe kleiner de goesting in directe democratie. Ook de persoonlijke vrijheid van de kandidaat verdwijnt steeds meer naarmate hij/zij ‘hoger’ klimt, daar waar de ijzeren partijdiscipline regeert. 

Europees: 15 Belgische kandidaten tekenden in. Alle engagementen zijn afkomstig van Groen/Ecolo en Volt Europa.

Belofte maakt schuld

Na de verkiezingen houden Meer Democratie de kandidaten aan hun woord. We gaan na wie van de geëngageerde kandidaten bij de coalitievormingen betrokken zijn en polsen hoe kandidaten en partijen de daad bij het woord willen voegen.  

• worden de voorstellen tot democratische vernieuwing besproken en idealiter in het parlement besproken? 

• kan Meer Democratie vzw helpen door het aanleveren van burgervriendelijke modelverordeningen? 

We beleggen afspraken, volgen democratische evoluties actief op, spelen kort op de bal en rapporteren aan u op regelmatige basis. Hou dus zeker onze website en onze social media in het oog!