Wordt corona het einde van de rechtsstaat?

“Viel u ook van uw stoel toen u het hoorde, beste lezer? In België wordt om gezondheidsredenen iets ingevoerd dat het land nooit gekend heeft tenzij onder Duitse bezetting, en dan nog niet eens zo verregaand als nu: een avondklok. Weliswaar voorlopig slechts op het niveau van een provincie, maar het precedent is gesteld. Eerder symbolisch dan zinvol, werd eerder al gesteld.

Indien u níét van uw stoel bent gevallen, dan is dat een slecht teken. Dit zou echt wel iedere rechtgeaarde democraat te denken moeten geven. Het coronabeleid van de verschillende regeringen en overheden in dit land ontspoort qua (grond)wettelijkheid helemaal...

Dit doen Jan De Groote en Karin Verelst uit de doeken in een opiniestuk op vrtNWS van vrijdag 31 juli.

En zij besluiten: “Daarbij verwachten wij wel dat onze beleidsmakers onverkort de grondwet en de basisprincipes van onze democratische rechtsstaat respecteren. De wetgever maakt de wet. De uitvoerende macht voert ze uit. De rechter controleert. Het is niet moeilijker dan dat. Daarvoor moeten we echt niet kiezen tussen onze gezondheid en onze grondrechten. Dat is een valse tegenstelling. De twee zijn perfect met elkaar verenigbaar, en deze verenigbaarheid is juist wat de burger verlangt, zodat hij of zij de besluiten van de verantwoordelijke overheden met vertrouwen tegemoet kan zien. Mogen we nog durven vragen dat onze beleidsmakers de democratische spelregels respecteren in plaats van in paniek uit het raam te klauteren om op vakantie te kunnen gaan?”

Jan De Groote en Karin Verelst in VrtNWS – OPINIE 31-7-2020

Ja, en hier knelt het schoentje: De wetgever maakt de wet. De uitvoerende macht voert ze uit. De rechter controleert. Het is niet moeilijker dan dat. Wie is de wetgever? In een echte democratie zijn dat de burgers! Immers wie de gevolgen van een beslissing of wet moet dragen moet mee kunnen beslissen in het tot stand komen van de wet, en dat zijn wij de burgers. Dit is de basis van een democratie dat wij samen als vrije gelijke burgers de samenleving vorm geven. De uitvoerende macht – de ministers – moeten de door het volk gemaakte wetten uitvoeren. Dit gebeurt in België niet. België is dus geen democratie! 

Sluit u aan bij Meerdemocratie.be en steun ons om de democratie in ons land te realiseren.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden