Zwarte dag voor parlementaire democratie': N-VA blijft gekant tegen pandemiewet, maar stelt stemming niet uit | Meer Democratie

Zwarte dag voor parlementaire democratie': N-VA blijft gekant tegen pandemiewet, maar stelt stemming niet uit

Date & Time: 
18-07-2021

Bron: Belga voor Knack van 14-07-21:

Volgens N-VA is de tekst nog steeds onverteerbaar: “Het is een zwarte dag voor de parlementaire democratie. Het is veertien juli. Op quatorze juillet werd de Bastille bestormd. Hier wordt een nieuwe Bastille opgetrokken waarin het parlement wordt opgesloten wanneer een nieuwe pandemie uitbreekt', klonk het….Eens het KB bekrachtigd, heeft de regering de handen vrij om de verkoop van bepaalde goederen te beteugelen, samenscholingen te verbieden en een verplaatsingsverbod in te voeren, zonder het parlement te kennen.”

De regering is de uitvoerende macht, het parlement – dat het volk dient te vertegenwoordigen – de wetgevende macht. De pandemiewet heft deze scheiding der machten op, wat neerkomt op de afschaffing van de democratie. Het wezen van de democratie is juist dat de mondige burgers, eventueel vertegenwoordigd door het parlement, op basis van gelijkheid afspraken (wetten) maken die als eerlijk en rechtvaardig worden ervaren. Dit kan in een directe democratie. Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Het sociale plaatst mij in mijn relatie tot mijn medemens en vraagt continue aanpassing, vermits deze verhouding zich continu verandert; want beide kanten zijn onderhevig aan processen van verandering en ontwikkeling. Voor een constructieve ontmoeting tussen beide, is een democratisch proces van dialoog nodig, en niet enkel argumenten die van “experts” komen op basis waarvan de uitvoerende macht beslissingen neemt.

Als we in een echte directe democratie zouden hebben geleefd, dan was er een maatschappelijk gesprek geweest waar alle voors en tegens van de corona maatregelen met hun consequenties op psychisch, sociaal en economisch vlak aan bod waren gekomen. Dit is tot op heden flagrant niet gebeurd. Zouden er dan geen maatregelen zijn? Waarschijnlijk wel, maar maatregelen die de meerderheid van de bevolking als adequaat, proportioneel en rechtvaardig zou ervaren. De wetenschap dat zij zelf hebben meebeslist werkt motiverend, zorgt voor samenhorigheid en houdt mensen gezond. Misschien is iemand het persoonlijk niet helemaal eens met de alzo “democratisch” genomen maatregelen, hij weet wel dat de meerderheid van zijn medemensen (dorp, straat...) dit zo hebben beslist. De algemene frustratie zou verwaarloosbaar zijn, lockdownfeestjes en betogingen zouden niet nodig zijn.