Logo

Beste ,

Beste democratiestrijder,

Zijn de burgers het wel waard om vrij te zijn?
Zijn de mensen wel klaar voor emancipatie?
Zijn wij überhaupt klaar voor het publieke debat?

Dit zijn vragen die op het eerste zicht lijken te komen uit lang vervlogen tijden. Maar in werkelijkheid is deze discussie brandend actueel. 

Wil jij weten hoe we het huidige falende systeem gaan omtoveren naar een systeem dat voor jou werkt.

Ja, ik schrijf me in voor het webinar ‘Opstart Burger Referendum’

Meer Democratie start een nieuw en groots project! 
Dit zou wel eens de grootste opportuniteit kunnen zijn die je ooit in je leven hebt gezien. Want je krijgt nu de kans om de opbouw van een authentieke democratische samenleving van binnenuit te zien groeien.

Het ideaal dat alle mensen gelijkwaardig zijn en met dezelfde rechten geboren worden, is niet verwezenlijkt. Onze vrijheid wordt sterk beknot en verbondenheid lijkt plaats gemaakt te hebben voor polariteit. 

Veel burgers zijn hopeloos gefrustreerd omdat ze niet gehoord worden. Ze zien dat het verkeerd loopt in hun samenleving (denk maar aan de hoge energiefacturen) en ze kunnen, ja, mogen er niets aan verhelpen want het wantrouwen jegens het volk zit ingebakken in onze politieke traditie.

Meer Democratie gaat daarom burgerreferenda opstarten. Hiermee geven we het voorbeeld hoe het zou kunnen zijn. Al doende zullen de mensen kunnen ervaren hoe referenda een oplossing kunnen bieden voor de huidige maatschappelijke problemen. En alzo empoweren we de burgers en zullen ze zien hoe ze de samenleving van onderuit vorm kunnen geven om uit de huidige moeilijkheden te treden. 

Meer Democratie wil niet alleen het woord, maar ook het beslissingsrecht daadwerkelijk aan de mensen geven.  Net daarom kiezen we voluit voor het referendum: de burgers maken zelf hun keuze en er moet met hun mening rekening worden gehouden. Dat is ons doel!

Wij willen de mensen in Vlaanderen vertrouwd maken met dit democratische instrument. 
Want dit is de cruciale ‘ontbrekende’ stap die we samen zullen moeten zetten naar de samenleving van de toekomst!

Wil je meer weten over ons baanbrekend direct-democratisch project, schrijf je dan nu in op ons Webinar van dinsdag 15 november: we starten stipt om 19u30.

Ja, ik schrijf me in
               

Een wettelijk referendum moet uiteindelijk bindend en op initiatief van de burgers zijn!

Met democratische groet,

Fabrice Hamel, coördinator

 
 

 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be