Logo

Beste ,

Beste democratiestrijder,

Wil jij ook weten hoe we het huidige falende systeem gaan omtoveren naar een systeem dat voor jou werkt. Grijp dan nu je kans om de opbouw van een authentieke democratische  samenleving van binnenuit te zien groeien.

Ja zeker dat wil ik niet missen, ik schrijf me nu in

Meer Democratie wil niet alleen het woord, maar ook het beslissingsrecht daadwerkelijk aan de mensen geven.

Net daarom gaat Meer Democratie burgerreferenda opstarten. Al doende zullen de mensen kunnen ervaren hoe referenda een oplossing kunnen bieden voor de huidige maatschappelijke problemen. En alzo empoweren we de burgers en zullen ze zien hoe ze de samenleving van onderuit vorm kunnen geven om uit de huidige moeilijkheden te treden. 

Wegens groot succes wordt het webinar 'Opstart Burger Referendum' herhaald op woensdag 07 december. Maar we gaan ook al een stapje verder!

Ditmaal hebben we mensen uitgenodigd die op dit eigenste moment referenda aan het voeren zijn. We gaan dus in gesprek met mensen dewelke reeds ervaring hebben opgebouwd met het opzetten van referenda. En er wordt voldoende ruimte voorzien voor vraag en antwoord. Met andere woorden concreter als dit gaat het echt niet gaan ;-)

Wil je meer weten over ons baanbrekend direct-democratisch project, schrijf je dan nu in op ons Webinar van woensdag 07 december: we starten stipt om 19u30.

Ja, ik schrijf me in
               

Een wettelijk referendum moet uiteindelijk bindend en op initiatief van de burgers zijn!

Met democratische groet,

Fabrice Hamel, coördinator

 
 

 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be