5 stemmen tegen, 10 stemmen voor

Op 10 januari 2006 is gestemd over de EU-grondwet in de Commissie Buitenland van het Vlaams Parlement.
5 stemmen tegen (VB), 10 stemmen voor (alle andere partijen). Minister Bourgeois herhaalde zijn aandrang om toch zeker voor de grondwet te zijn. De heren en dames stelden dat ze elkaars standpunten nu toch wel al begonnen te kennen.
Actualiteit rond de initiatieven van het Oostenrijks voorzitterschap?
Verklaringen van de federale premier voor een 'klein EU', flagrant in tegenspraak met de EU-grondwet? Nooit van gehoord!
De stemming in de plenaire zitting wordt begin februari verwacht.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden