Nieuws

15-06-2024
Hoeveel macht heeft de kiezer?   Hoeveel macht heeft de kiezer? “Niets is zo moeilijk als respecteren wat de kiezer wil” schrijft Marc Reynebeau in De Standaard van 12-06-2024 We zijn met...
15-06-2024
“Niets is zo moeilijk als respecteren wat de kiezer wil” schrijft Marc Reynebeau in De Standaard van 12-06-2024 We zijn met zijn allen naar de “stembus” gegaan op 09 juni 2024, daar hebben we moeten...
03-04-2024
Bibliografie R.Abers (2000) “Inventing local democracy: grassroots politics in Brazil” Boulder: Lynne Rienner Publishers S.S.Andersen / K.A.Eliassen (1991), "European Community lobbying", European...
03-04-2024
Arbeid en democratie De democratische mens (hoofdstuk 4) is een solidaire individualist. Het solidair individualisme (de formulering komt van de Duitse Jongsocialisten) drukt uit dat deze mens enkel...
03-04-2024
Zwitserland Zwitserland is het enige land dat op nationaal niveau een uitgewerkt systeem kent van directe democratie. Enkel in bepaalde staten van de Verenigde Staten, met Californië als...
03-04-2024
Democratie en motivatie Een zuiver vertegenwoordigend systeem is geen volwaardige democratie. De bevolking kan in zo'n systeem de invoering van een ongewenste wet niet verhinderen. In een echte...
03-04-2024
Kerk en democratie: het subsidiariteitsprincipe De katholieke Kerk heeft de democratie nooit bemind. Tot diep in de twintigste eeuw verdedigden katholieke leiders het standpunt dat de Kerk het...
02-04-2024
Wat is democratie? Democratie verschilt van land tot land, van tijdperk tot tijdperk. Honderd jaar geleden was het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen omstreden en leek vrouwenstemrecht...
01-04-2024
De volgende bezwaren worden vaak tegen directe democratie aangevoerd. a. Het onbekwaamheidsargument: in een moderne samenleving zijn de problemen veel te complex om weloverwogen besluitvorming door...
19-03-2024
OpenConstitution: Een Collectief Initiatief voor Burgerparticipatie via Grondwetswijziging   OpenConstitution: Een Collectief Initiatief voor Burgerparticipatie via Grondwetswijziging Met de...
12-03-2024
Met de verkiezingen en een nieuwe legislatuur in het vooruitzicht, slaan steeds meer groeperingen terecht de handen in elkaar om ons politieke systeem democratischer, of op zijn minst meer...
28-02-2024
Wit Bericht 06-07-2005 De ‘slechte’ referenda in Frankrijk en Nederland Een Vlaams referendum over de Europese grondwet Het pad van de innerlijke opstand. Een draak van een democratie Newsletter 5...
27-02-2024
De Witte Werf - I - 1 - J.V. (Jan. 1996) Het openbare geheim van de hedendaagse politiek. Directe democratie als karikatuur. De supersnelle trein. Mensenrechten voor vreemdelingen. Eurotopia: een...
14-02-2024
“Dat toont een politiek falen: het parlement doet zijn werk niet goed genoeg.” schrijft Marc Reynebeau in De Standaard van 07-02-2024 . Hun protest weerspiegelt ”...twee fundamentele klachten: de...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden