Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda? | Meer Democratie

Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?

- persbericht van Democratie.Nu 23-3-2006 -
Voert Bart Tommelein van VLD/Vivant met één zinnetje in het huishoudelijk reglement van de federale kamer het "burgerinitiatief" in?

Momenteel heeft de burger het recht om verzoekschriften in te dienen bij de openbare overheden. De VLDstelt een reglementswijziging voor om de mogelijkheid tot seponeren af te schaffen indien het verzoekschrift ondertekend is door tenminste 5000 burgers. Het siert de VLD dat zij na het ijveren voor een referendum over de Europese grondwet het "burgerinitiatief" wenst in te voeren. Het initiatief is geïnspireerd op het Europees "burgerinitiatief" dat Democracy International op de valreep in de afgekeurde Europese grondwet liet opnemen. Volgens ons wordt het torpedeerwerk van Spirit met het VLD voorstel hiermee niet ongedaan gemaakt. Een referendum over de EU grondwet zou bij de bevolking veel meer de smaak naar directe democratie versterkt hebben. Er zijn nog meer adders onder het gras:
  • Het blijft een reglementswijziging en geen wetswijziging. Even snel kan het "burgerinitiatief" terug ongedaan gemaakt worden als het er kwam. Het getuigt ook van de vrees om direct democratische elementen in te voeren.
  •  Als de burger met een voorstel afkomt is het niet zeker of het voorstel op de agenda van de kamer komt. Slechts een fraktie van de wetsvoorstellen komen van het parlement, de meerderheid zijn regeringsvoorstellen die het dan ook halen.
  • De kans dat een burger zijn voorstel het haalt is waarschijnlijk nog kleiner dan dat een voorstel van een parlementslid het haalt: neem ongeveer 5% Dit illustreert nogmaals dat zelfs de parlementaire democratie niet werkt omdat het de partijen zijn die alles beslissen: particratie.
 
Het "burgerinitiatief" heeft een symbolische waarde, maar ook niet meer. Het recente Nederlandse initiatiefrecht krijgt van ons een 1 op 10. Het Belgische "burgerinitiatief" krijgt een 1 op 100.
Wat zou werkelijk waarde hebben?
  • Dat de verzoekschriften met hoogdringendheid behandeld worden en dus werkelijk na een maand gestemd moeten worden.
  • Dat het werkelijk het statuut van wet krijgt en geen reglement.
  • Dat als het verzoekschrift afgewezen wordt de burger met 10 keer zoveel handtekeningen te verzamelen (na een debatfase van een half jaar) een bindend referendum afgedwongen wordt.
 
Vele schijndemocraten zullen zich verschuilen achter een ondemocratische interpretatie van de grondwet. Het Bindend Referendum Op Volksinitiatief dient onverwijld ingevoerd te worden. Tot zo lang mogen wij niet in onze leerboekjes schrijven dat België een democratie is.