Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?

Persbericht van Democratie.Nu 23.03.2006
Voert Bart Tommelein van VLD/Vivant met één zinnetje in het huishoudelijk reglement van de federale Kamer het 'burgerinitiatief' in?

Momenteel heeft de burger het recht om verzoekschriften in te dienen bij de openbare overheden. De VLD stelt een reglementswijziging voor om de mogelijkheid tot seponeren af te schaffen indien het verzoekschrift ondertekend is door ten minste vijfduizend burgers. Het siert de VLD dat zij na het ijveren voor een referendum over de Europese grondwet het 'burgerinitiatief' wenst in te voeren. Het initiatief is geïnspireerd op het Europees 'burgerinitiatief' dat Democracy International op de valreep in de afgekeurde Europese grondwet liet opnemen. Volgens ons wordt het torpedeerwerk van Spirit met het VLD-voorstel hiermee niet ongedaan gemaakt. Een referendum over de EU-grondwet zou bij de bevolking veel meer de smaak naar directe democratie versterkt hebben. Er zijn nog meer adders onder het gras:

  • Het blijft een reglementswijziging en geen wetswijziging. Even snel kan het 'burgerinitiatief' weer ongedaan gemaakt worden als het er kwam. Het getuigt ook van de vrees om direct-democratische elementen in te voeren.
  •  Als de burger met een voorstel afkomt, is het niet zeker of het voorstel op de agenda van de Kamer komt. Slechts een fractie van de wetsvoorstellen komen van het parlement, de meerderheid zijn regeringsvoorstellen die het dan ook halen.
  • De kans dat een voorstel van een burger het haalt, is waarschijnlijk nog kleiner dan dat een voorstel van een parlementslid het haalt: neem ongeveer vijf procent. Dit illustreert nogmaals dat zelfs de parlementaire democratie niet werkt omdat het de partijen zijn die alles beslissen: particratie.
 
Het 'burgerinitiatief' heeft een symbolische waarde, maar ook niet meer. Het recente Nederlandse initiatiefrecht krijgt van ons een 1 op 10. Het Belgische 'burgerinitiatief' krijgt een 1 op 100.
Wat zou werkelijk waarde hebben?
  • Dat de verzoekschriften met hoogdringendheid behandeld worden en dus werkelijk na een maand gestemd moeten worden.
  • Dat het werkelijk het statuut van wet krijgt en niet dat van reglement.
  • Dat als het verzoekschrift afgewezen wordt, de burger met tien keer zoveel handtekeningen te verzamelen (na een debatfase van een halfjaar) een bindend referendum kan afdwingen.
 
Vele schijndemocraten zullen zich verschuilen achter een ondemocratische interpretatie van de grondwet. Het Bindend Referendum Op Volksinitiatief dient onverwijld ingevoerd te worden. Tot zolang mogen wij niet in onze leerboekjes schrijven dat België een democratie is.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden