Bevraging "Een land voor de toekomst"

Een land voor de toekomst

Download hier de visie van Meer Democratie op de bevraging "Een land voor de toekomst" die de federale regering in mei 2022 inrichtte. Laat u inspireren [PDF]

De federale regering bood de mogelijkheid, aan alle Belgen en inwoners van België ouder dan 16 jaar, om hun standpunten en aanbevelingen te delen.  Hiervoor lanceerde ze het online platform, bekijk deze via volgende link: Een land voor de toekomst - Un pays pour demain - Ein Land der Zukunft (demain-toekomst-zukunft.be

Het platform was toegankelijk gedurende 6 weken (eind april ’22 – begin juni ’22).  Bovendien werd de samenvatting van de voorstellen en aanbevelingen van de burger aan de federale regering en het parlement bezorgd.

 

Wij hebben de burgers op de hoogte gebracht en uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief!  

Want enkel samen zorgen we voor een nieuwe en betere samenleving, met meer democratie.  We staan voor een grote uitdaging en daarvoor hebben we uw steun en hulp zeker nodig!

Vergeet dus niet uw persoonlijke visie, ideeën én argumentatie te delen.  U kan dit doen via de link: Een land voor de toekomst - Un pays pour demain - Ein Land der Zukunft (demain-toekomst-zukunft.be

Ten tweede, willen we het u ook zo gemakkelijk mogelijk maken.  

In onderstaand document hebben wij voor u onze voorstellen gebundeld.  Het is onze visie over hoe we samen kunnen zorgen voor een betere samenleving voor iedereen en een échte democratie.

DOWNLOAD hier de visie van Meer Democratie op de bevraging "Een land voor de toekomst" die de federale regering in mei 2022 inrichtte. Laat u inspireren [PDF]

Laat dit document voor u een hulpmiddel zijn.  Maar vergeet zeker niet uw eigen mening en visie te vormen!  De bedoeling is om zoveel mogelijk ideeën te bundelen.  Zo kan ook uw standpunt tot bij de federale regering komen!

Samen kunnen we zorgen voor een politieke dialoog.  Bij een meerderheid in het parlement kan dit zorgen voor de nodige hervormingen.

In deze context hebben we professor Dave Sinardet uitgenodigd op één van onze webinars. (link webinar)

Inhoud webinar met professor Dave Sinardet:

Wij hebben drie voorstellen, die ons inziens de capaciteit hebben om een fundamentele bijdrage te leveren aan een betere sociaal-politieke werking van ons 'Land in de toekomst' zijnde;

1. Voor Meer Democratie is de scheiding der machten een cruciaal element. In een goed functionerend land moeten ze onafhankelijk zijn.
2. Het bindend referendum wordt door Meer Democratie beschouwd als het middel om de bevolking, meer dan nu het geval is, te betrekken bij het bestuur van het land.
3. Tenslotte denken we dat een wetgevende macht die bestaat uit gelote burgers beter is als representatief orgaan dan een wetgevende macht die is samengesteld uit verkozen burgers.

 

Samen bouwen we aan een nieuwe toekomst!

Over een land voor toekomst hebben we een webinar gegeven. (link webinar)

Hieronder staat de tekst van de uitnodiging (23 mei 2022):

Een betere samenleving met meer democratie en een nieuwe staatsstructuur?

Jouw stem is belangrijk.  En eindelijk heb jij de kans om ook jouw stem te laten horen!

Grijp je kans en doe mee aan de gelanceerde burgerbevraging.

Onze samenleving heeft jou nodig …

Doneer eenmalig       doneer maandelijks      doneer met fiscale aftrek

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden