Blanco stem gaat niet naar meerderheid | Meer Democratie

Blanco stem gaat niet naar meerderheid

Het blijft een hardnekkige kwakkel, maar blanco stemmen worden niet aan de meerderheidspartijen of de grootste partij geschonken. Wat wel geldt: per blanco stem krijgen de partijen jaarlijks circa 1,75 euro minder dotatie.
 
Als reactie op de oproep 'Stem massaal blanco … als petitie om uw stem terug te krijgen' hoort en leest men dikwijls dat een blanco stem naar de meerderheid gaat, of naar de grootste partij. Hoe die tovertruc dan zou werken, dat is dan niet meer duidelijk. Men heeft het 'van horen zeggen', maar weet niet juist hoe dat gaat. Voor alle duidelijkheid: een blanco stem gaat nergens anders naartoe.
 
Op de website van Binnenlandse Zaken, Directie van de verkiezingen, staat onder de FAQ volgende vraag:
 
Gaan blanco stemmen naar de meerderheid?
 
Met volgend antwoord: 'Volgens de Belgische wetgeving worden de blanco stemmen (waarbij voor geen enkele lijst of kandidaat gestemd wordt) en de ongeldige stemmen (voor (kandidaten van) verschillende lijsten) wel geteld, maar wordt hiermee geen rekening gehouden bij de zetelverdeling tussen de partijen. Ze worden dus volledig genegeerd en geen enkele partij kan er gebruik van maken. Bij de zetelverdeling wordt dus enkel rekening gehouden met de stembiljetten waarop een geldige stem werd uitgebracht voor de verschillende lijsten.'
 
Op de website Vlaanderen.be, in de rubriek Een geldige stem uitbrengen:
 
Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?
 
Met volgend antwoord: 'Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.'
 

Wel minder partijdotatie

De blanco stemmen worden dus niet meegeteld om de zetels te verdelen. De proportionele verdeling van de zetels blijft dezelfde op basis van de wél geldig uitgebrachte stemmen. De oproep om massaal blanco te stemmen heeft vooreerst niet de bedoeling voor een halfleeg parlement te zorgen, wel dat de verkozenen van alle partijen zó sterk onder druk gezet worden om de tien punten uit te voeren, waar ze vandaag niet toe in staat blijken.
 
Een klein beetje zal het de partijen toch wel pijn doen, omdat de partijdotatie deels bestaat uit een toelage per geldig uitgebrachte stem (jaarlijks 1,49 euro per geldig uitgebrachte stem voor het Vlaams Parlement). Voor elke blanco stem krijgen de partijen die 1,49 euro dus vijf jaar lang niet. Dit bedrag wordt aangepast aan de gezondheidsindex, waarbij het indexcijfer van januari 2001 als basis genomen wordt. Het bedraagt dus vandaag ongeveer 1,75 euro per jaar per blanco stem.