Rubriek: Nieuws uit Zwitserland

Geschreven door Willy Adriaens op 31-05-2024
Wie streeft naar directe democratie, haalt zijn mosterd vaak bij Zwitserland. Terecht, want daar zijn veel boeiende ontwikkelingen waar te nemen. Onze expert Willy Adriaens wikt en weegt, deelt interessante nieuwtjes en houdt je op de hoogte van het belangrijkste nieuws in onze gloednieuwe blog.

 

Op 3 maart vond de eerste referendumdag plaats in Zwitserland, waarbij de Zwitsers de kans kregen om te stemmen over verschillende belangrijke kwesties met betrekking tot het pensioenstelsel:

a) De invoering van een 13e maand uitkering voor gepensioneerden
b) Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 66 jaar, met een geleidelijke verhoging tegen 2033
c) Het mogelijk maken van aanpassingen in functie van de levensverwachting

Het Zwitserse pensioenstelsel is gebaseerd op de ouderdoms- en nabestaandenverzekering (OASI), die ongeveer 2,5 miljoen gepensioneerden voorziet van een basisinkomen. Hoewel de OASI veel ouderen van hun behoeften voorziet, hebben velen ook andere inkomsten, en degenen die niet in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien, ontvangen aanvullende steun.

Initiatieven:
Het doel van het eerste initiatief was om de OASI-pensioenen met een extra maand te verhogen, wat neerkomt op een dertiende maandelijkse uitkering per jaar. Het tweede initiatief was gericht op het verhogen van de pensioenleeftijd naar 66 jaar.

Initiatiefnemers:
De vakbonden en vrouwen- en gepensioneerdenorganisaties waren voorstanders van het initiatief voor de 13e maand pensioen. Het initiatief om de pensioenleeftijd te verhogen werd gesteund door de jongerenafdeling van de radicaal-liberale partij, die voorstelde om de pensioenleeftijd voor iedereen te verhogen naar 66 jaar, met jaarlijkse evaluaties op basis van de levensverwachting van de bevolking.

Resultaten:
De regering en het parlement hebben de voorstellen verworpen en geen tegenvoorstellen gedaan. Na de uitslag beschreef zowel de binnenlandse als de buitenlandse pers (behalve die van ons) de uitkomst als een politieke aardverschuiving. Maar liefst 58,2% van de kiezers steunde het initiatief voor de "betere levenskwaliteit met pensioen", terwijl maar liefst 74,7% het voorstel om tot 66 jaar te werken verwierp.

Was dit resultaat een protest en compensatie voor de stijgende kosten (verhoging van de btw en loonkosten, en de stijging van de zorgverzekeringspremies die op 1 januari van dit jaar ingingen?

Volgende referendumdag: 9 juni
Opnieuw zullen verschillende kwesties worden voorgelegd aan de kiezers, waaronder twee initiatieven over ziektekostenverzekeringspremies, het vaccinatie-initiatief en het referendum tegen de energiewet.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden