Burger telt weer niet mee

Hoe kan de burger het tot 'historisch' uitgeroepen akkoord over BHV beoordelen? Niet, aangezien de onderhandelaars hun akkoordtekst niet publiceren. Wij zijn dus overgeleverd aan gefilterde en gekleurde informatie. Naar bekende Belgische traditie is elk democratisch toezicht weer onmogelijk en regelen de partijvoorzitters de zaakjes onder elkaar. Geef mij dan maar liever directe democratie, waar de burger de politieke thema's bepaalt en de beslissingen neemt.

Wat er nu zo 'historisch' is aan het akkoord over de splitsing van BHV, ik kan het niet beoordelen. De onderhandelaars zijn namelijk (nog) niet van plan hun akkoordtekst te publiceren. Men moet zich dus baseren op wat ze willen lekken, wat de onderhandelaars aan 'bevriende' journalisten willen lossen, wat die journalisten er weer van maken in hun kranten. Zo heeft De Standaard een heel andere versie van het akkoord dan Le Soir. Enkele voorbeelden:

- Volgens Véronique Lamquin van Le Soir blijft BHV een tweetalig gebied wat het gerecht betreft, en worden die rechten vastgetimmerd in alweer een nieuwe grendelwet die slechts met een bijzondere meerderheid gewijzigd kan worden: 'Droits judiciaires. Ils seront préservés pour tous les habitants de Hal-Vilvorde. En outre, les éléments relatifs à l'emploi des langues en matière judiciaire ne pourront être modifiés qu'à une majorité spéciale.' Bij De Standaard heet het: 'De splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV is nog niet klaar. De regering zal een formule uitwerken; de goedkeuring zou parallel verlopen met de splitsing van de kieskring.' Milquet legde in het tv-journaal op La Une donderdagavond wel uit dat overeengekomen was wat in de versie van Le Soir stond.

- Volgens De Standaard is 'een ander heet hangijzer, de Metropolitane Gemeenschap – de overlegvorm van Brussel en het gebied errond – van de onderhandelingstafel verwijderd. Die Metropolitane Gemeenschap komt er, maar de betrokken gewesten – Vlaanderen, Wallonië, Brussel – moeten onderling beslissen over de werking ervan. Dat kan wat voeten in de aarde hebben.' Bij Le Soir heet dat: 'Communauté métropolitaine. L'idée, chère au CDH, a été retenue. L'instance y regroupera (notamment) toutes les communes de l'ancienne province de Brabant, ainsi que le pouvoir fédéral et les entités régionales. Objectif : favoriser la concertation entre Régions pour toutes les matières d'importance transrégionale. A noter que toute la problématique du Ring de Bruxelles, en particulier la fermeture de ses accès, relèvera de cette communauté.' 'Le Ring relèvera de cette communauté', dat betekent toch niets anders dan dat Vlaanderen de bevoegdheid over de ring afgenomen wordt, en dat deze ondergebracht wordt bij de Metropolitane Gemeenschap?

- Nog volgens De Standaard: 'Halle-Vilvoorde wordt afgescheiden van Brussel en bij de kieskring Leuven gevoegd zodat een 'zuivere' provinciale kieskring Vlaams-Brabant ontstaat. Dat is wat de Vlamingen vroegen: de taalgrens is nu ook een electorale grens. Franstaligen die hier komen wonen, ondervinden nu ook politiek dat ze in Vlaanderen wonen; ze moeten hun stem dan ook uitbrengen in de Vlaamse politieke arena.' Het is dus volgens die versie een zogenaamd 'zuivere' splitsing, zonder compensaties buiten de zes faciliteitengemeenten. Bij de rubriek Minder senatoren in 2014 vermeldt De Standaard dat er vanaf dan vier Franstalige senatoren gecoöpteerd zullen worden '(uit Wallonië, Brussel en Halle-Vilvoorde)'. Uit een document van de VLD blijkt dat de verdeling van de vier Franstalige gecoöpteerde senatoren zal gebeuren op basis van de 'reststemmen' die de Franstalige partijen behalen voor de Kamer in Wallonië, Brussel én Halle-Vilvoorde. BHV zuiver gesplitst, terwijl de Franstalige stemmen voor de Kamer in Halle-Vilvoorde meetellen voor het aantal gecoöpteerde senatoren? De taalgrens wordt dus helemaal niet de electorale grens.

- Er komt zogenaamd geen uitbreiding van Brussel. Maar wat verklaarde MR-senator Armand De Decker in de zondagse tv-uitzending Mise au point op de RTBF (18.09): 'Dit akkoord leidt tot een electorale uitbreiding van het Brussels Gewest met de zes faciliteitengemeenten uit de Rand.'

Hoe kan de burger nu dit 'historisch' akkoord beoordelen? Niet, aangezien hij overgeleverd is aan gefilterde en gekleurde informatie. Bovendien weet men niet wat er daarnaast al overeengekomen is en beloofd, dat pas later formeel op papier gezet zal worden. Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat de Franstalige voorzitters, en nog minder Di Rupo, met de splitsing van BHV zouden instemmen zonder minstens de Vlaamse toezegging van voldoende extra geld voor Brussel, en nog een paar toezeggingen. Als burger hebben we er het raden naar. Naar aloude Belgische traditie is elk democratisch toezicht weer onmogelijk en regelen de partijvoorzitters de zaakjes onder elkaar. Geef mij dan maar liever directe democratie, waar de burger de politieke thema's bepaalt en de beslissingen neemt.

 

Philippe Van den Abeele

http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1025

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden