De coronacrisis is een crisis van de democratie | Meer Democratie

De coronacrisis is een crisis van de democratie

 Registration is closed for this event
Webinar gepresenteerd door Gaston Meskens.

 

Gaston Meskens, o.a. kernfysicus, zal op het webinar van 10 mei 19u30 spreken over "De coronacrisis is een crisis van de democratie." Volg deze link om in te schrijven.

Afbraak van democratische verworvenheden bedreigt op dit ogenblik heel wat staten. Net zoals de opbouw van burgerparticipatie een stapsgewijs proces is, verloopt ook het afkalven daarvan geleidelijk aan, en dat houdt het gevaar in dat de doorsnee burger zich daar helemaal niet bewust van wordt. Het is daarom van het grootste belang dat wij, burgers, wakker blijven voor de symptomen van afglijdende democratie en die leren te herkennen. Bijvoorbeeld zoals nu tijdens de coronatijd: een overheid die aan de verantwoordelijkheid van de burgers appelleert, maar diezelfde burger geen stem geeft in dat beleid.

Dit, en de positie van de wetenschap als adviseur in democratisch crisisbeleid, zal Gaston Meskens behandelen in het webinar van 10 mei aanstaande.   
Gaston Meskens, wiens opiniebijdragen met name in Apache sterk opgemerkt worden, is een uiterst veelzijdig man. Hij is kernfysicus, filosoof, beeldend kunstenaar, filosofisch activist – en daar kan nog meer aan toegevoegd. Hij is verbonden aan de UGent (centrum ethiek- en waardenonderzoek) en aan de Studiegroep voor Wetenschap en Technologie van het Belgisch studiecentrum voor Kernenergie, waar hij o.a. de ethische en sociale aspecten van nucleair onderzoek bestudeert.
Zijn kunst (w.o. installaties) is complementair aan zijn wetenschappelijk werk, in die zin dat hij die voor een stuk als laboratoriumprocessen opvat.
Een opvatting over democratie, die hij deelt met John Dewey: “Democratie is het ontsluiten van de sociale intelligentie van de burgers”.

 

Schrijf je hier in om het webinar van 10 mei 19u30 te volgen.

 

When
mei 10th, 2021 7:30 PM
Location
Online
Belgium

Help spread the word

Please help us and let your friends, colleagues and followers know about our page: De coronacrisis is een crisis van de democratie


You can also share the below link in an email or on your website.
https://meerdemocratie.be/civicrm/event/info?id=15&reset=1