Een land voor de toekomst?

 Registration is closed for this event
De federale regering is eind april van start gegaan met een bevraging, in zes thema’s, van burgers en belangengroepen over over de toekomst van het land. In dit webinar presenteert Meer Democratie u haar voorstellen en reikt voor elk thema een aantal oplossingen en ideeën aan. Laat dit voor u een hulpmiddel zijn. Maar vergeet zeker niet uw eigen mening en visie te vormen!

Neem deel aan deze webinar.

Een land voor de toekomst.

Dit is de ambitieuze titel van de volksbevraging die momenteel tot 5 juni loopt, een initiatief van de kabinetten van de federale ministers Annelies Van Der Linden en David Clarinval.
De complexiteit ervan krijgt terecht veel kritiek. Aan de andere kant komt het initiatief geen dag te vroeg, gezien de zo lang verwaarloosde burgerparticipatie in ons land.

En misschien is de beste eigenschap van zo een bevraging de gelegenheid die ze schept om mensen te laten nadenken over de fundamentele noden van hun samenleving – en de gesprekken die eruit kunnen voortvloeien, de basis van democratie en elke gezonde samenleving.

De overheid heeft de bevraging georganiseerd rond zes thema’s :

  1. Hoe moeten parlement en regering werken ?

  2. Wat is de rol van de burger ?

  3. Hoe organiseren we ons land ?

  4. Hoe organiseren we verkiezingen ?

  5. Wat zijn onze grondrechten ?

  6. Wie doet wat ?
     

Meer Democratie grijpt daarom deze kans aan om hierover met geinteresseerde burgers in debat te gaan. We doen dit in de vorm van een interactief webinar: maandag 23 mei, om 19.30 u.

Guido, Eric en Jan brengen u een samenvatting van de white paper die Meer Democratie schreef rond de zes hoofdthema’s van ‘Een land voor de toekomst’.
U kan dit document nu reeds doornemen en zodoende voorbereid deelnemen aan het webinar.

U kan tenslotte ook nog navigeren naar de website van de overheid door op de hieronderstaande afbeelding te klikken.

Vraag naar Meer Democratie.

 

When
May 23rd, 2022 7:30 PM
Location
Online
Belgium

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden