Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische Grondwet. | Meer Democratie

Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische Grondwet.

 Registration is closed for this event
Christophe Maes over het soevereiniteitsbegrip in de Belgische Grondwet en hoe zagen de wetgevers van 1831 het?

Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische Grondwet, hoe zagen de wedgevers van 1831 het?

Christophe Maes“Alle machten gaan uit van de Natie” zegt art. 33 van de Belgische Grondwet. Anders dan wat je als leek in de materie geneigd zou zijn hierbij te denken, kreeg de ‘natie’ bij bewindvoerders en juristen nooit de betekenis van ‘de bevolking’, maar wel die van de officiële bestuursorganen. 

De natie is voor grondwetspecialisten nog steeds een abstracte entiteit, niet in staat om de wil van haar burgers te uiten en daardoor dus aangewezen op politieke ertegenwoordigers. Hierdoor is Volkssoevereiniteit, zegge directe democratie, voor Belgische politici nooit aan de orde geweest. 

Christophe Maes, een jonge historicus en jurist, is met zijn doctoraatsproefschrift ‘Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische grondwet van 1831’ (KULeuven vorig jaar) tot het besluit gekomen dat de wetgever van 1831 het begrip ‘soevereiniteit’, dat ten nauwste samenhangt met het begrip ‘natie’, niet noodzakelijk in die zin heeft opgevat.

Hoe beschouwden onze founding fathers dit dan?
De conclusies van Christophe Maes zijn niet alleen boeiend maar ook bijzonder relevant voor ons streven naar directe democratie.

Christophe Maes (° 1984) is postdoctoraal onderzoeker aan het Leuvens Centrum voor Publiekrecht. In september 2020 behaalde hij zijn PhD in de rechten aan de KU Leuven met een proefschrift over de notie van soevereiniteit in de Belgische Grondwet van 1831. Dit juridisch-historische onderzoek onderzocht de interpretatie van soevereiniteit in de constitutionele debatten van de Belgische grondwetgevende vergadering van 1830- 31 en in de Belgische rechtswetenschappen (1831-1960's).

Christophe's onderzoeksinteresses situeren zich in constitutioneel denken, democratische theorie en intellectuele geschiedenis. Ze hebben betrekking op kwesties als soevereiniteit, politieke vertegenwoordiging en scheiding van staatsmachten. Zijn huidige onderzoek betreft de juridische rol van collectieve identiteit en richt zich met name op de noties van nationale en constitutionele identiteit.

 

Schrijf je in op het zoom webinar voor maandag 18 januari van 19u30 tot 21u30.

Uw welkomstteam Guido, Marc, Mariame, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire.

When
januari 18th, 2021 7:30 PM   through   9:30 PM
Location
Online
Belgium

Help spread the word

Please help us and let your friends, colleagues and followers know about our page: Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische Grondwet.


You can also share the below link in an email or on your website.
https://meerdemocratie.be/civicrm/event/info?id=6&reset=1