De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie

Mensen hebben nog vertrouwen in democratische organen die ons democratisch bestel vormgeven, zoals regering en parlement. Maar zij hebben veel minder vertrouwen in de mensen en de partijen die daarin een rol vervullen. De kloof tussen de politiek en de samenleving is onaanvaardbaar groot, en tast het gezag van de overheid aan. Er is een andere werkwijze van politiek en bestuur nodig om het tij te keren. De representatieve democratie verdient aanvulling met vormen van participatieve en directe democratie. Burgers moeten ook meer zeggenschap krijgen bij het kiezen van politieke leiders en volksvertegenwoordigers. Enkele zinnen uit het rapport 'Vertrouwen op democratie' van de Nederlandse Raad voor Openbaar Bestuur. Ook voor hier interessant. Lees verder. (http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/694)

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden