De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie | Meer Democratie

De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie

Democratie.Nu begroet de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de Oosterweelverbinding als een voorzichtige overwinning voor de democratie. Zoals het hoort hebben de politici zich neergelegd bij het oordeel van de burgers.

Anderzijds betreurt Democratie.Nu dat bij gebrek aan een bindend referendum op volksinitiatief de burgers slechts gebruik kunnen maken van een juridisch niet-bindende volksraadpleging, waarbij de politici op de koop toe de vraagstelling naar eigen goeddunken kunnen wijzigen. Zulke gebrekkige regelingen scheppen verwarring bij de burgers, voeden het wantrouwen jegens politici en geven aanleiding tot machtsmisbruik en gekonkel door politici. Democratie.Nu roept de politieke partijen op om zich voor een meer democratische regeling van volksraadplegingen en referenda in ons land in te zetten. Democratie.Nu moedigt de burgers aan om meer gebruik te maken van volksraadplegingen.

Democratie.Nu zet zich als onafhankelijke burgerbeweging in voor de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief.