Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming

Bijdragen van www.WorkForAll.be over democratie in België
 
Eric Verhulst, voorzitter

www.WorkForAll.Org, een onafhankelijke socio-economische denktank

België zal niet verdampen, het zal bezwijken (http://www.workforall.org/drupal/?q=en/node/136)

Bart De Wever denkt dat België niet gesplitst zal worden; het zal verdampen, zegt hij. Dat wekt de indruk dat wat er achterblijft een vluchtje ijle lucht is geworden. Twee minuten later is het weg alsof het nooit bestaan heeft. 'Het is natuurlijk maar een metafoor, in werkelijkheid zal het eerder lijken op een overjaarse dinosaurus die onder zijn eigen gewicht bezweken is. En het boeltje opruimen zal een lastige karwei worden. Het landje heeft zijn naoorlogse glorie gehad, maar daar is het dan ook bij gebleven.'

België: op weg naar een andere staatsstructuur (http://www.workforall.org/drupal/?q=en/node/135)

It's the economy, stupid. Met enige verbazing hebben wij deze woensdagnamiddag na de stemming over de splitsing van BHV de commentaren aangehoord op onze Vlaamse tv- en radiozenders. Nergens hebben wij de echte, ware en belangrijke redenen gehoord waarom er dringend een grondige staatshervorming moet komen. In onze vorige drie afleveringen hebben wij proberen duidelijk te maken dat het vooral zou moeten gaan over het regionaliseren van (socio-economische) bevoegdheden en het herstellen van de democratie. Wij hebben geprobeerd de redenen hiervoor uiteen te zetten.

read more\u003c/a\>\u003c/p\>\u003c/div\>\n\u003ch2\>\u003ca href\u003d\"http://www.workforall.org/drupal/?q\u003den/node/134\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>Over een echte bescherming van de minderheden\u003c/font\>\u003c/a\>\u003c/h2\>\n\u003cp align\u003d\"left\"\>

Het Belgische bestel wankelt. Of eerder, de hybride staatsstructuur die verondersteld was dit kleine maar heterogene land samen te houden, is verstrikt geraakt in zijn eigen contradicties. Officieel heet het dat de Vlaamse gekozenen misbruik gemaakt hebben van hun meerderheid om de rechten van de Waalse minderheid te ontkennen. Om die reden was namelijk twee decennia geleden een regeling getroffen die aan de Waalse minderheid evenveel stemrecht gaf als aan de Vlaamse meerderheid. De werkelijkheid is dat men op die manier niet alleen de Vlaamse meerderheid gediscrimineerd heeft, maar dat ook vele nog kleinere groepen buitenspel gezet werden.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden