Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?

Het Gentse Belfortreferendum kostte ongeveer 20.000.000 frank, voor 168.000 gemeenteraadkiezers (119 frank per kiezer).

Het referendum in Boechout kostte 600.000 frank, voor 8.892 stemgerechtigden (67,5 frank per kiezer).

Het referendum in Sint-Niklaas kostte 2.500.000 frank, voor 51.858 kiesgerechtigden (48 frank per kiezer).

In Zulte werd 500.000 frank uitgegeven, voor 11.002 kiesgerechtigden (45 frank per kiezer).

(gegevens uit 'De Gemeente' 1999-4)

Op basis van deze cijfers kan men schatten dat een drietal stembusgangen per jaar, met gemiddeld drie referendums per stembusgang, ongeveer 200 tot 300 frank per kiesgerechtigde en per jaar zou kosten.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden