E-democracy : tweetalig project "e-voting" voorgesteld dat voorstellen van burgers ter stemming voorlegt | Meer Democratie

E-democracy : tweetalig project "e-voting" voorgesteld dat voorstellen van burgers ter stemming voorlegt

Date & Time: 
22-02-2019

"Het doel van de pro-referendumbeweging We-Gov is om een echte democratie te installeren, een democratie waar burgers de kans hebben om initiatieven voor te stellen en de mogelijkheid hebben om te kunnen stemmen per voorstel, zoals in Zwitserland, "verklaart Olivier Rubbers, oprichter van We-Gov.

Het probleem in onze representatieve democratieën is dat onze vertegenwoordigers zich niet verantwoorden aan de burgers die hen een mandaat hebben gegeven. Er vindt elke vijf jaar een verkiezing plaats en het is absoluut onvoldoende om de mensen te controleren aan wie we een mandaat geven"

Daarnaast werden twee petities gelanceerd op de website www.democratie-belgium.be. Degene die het burgerinitiatiefreferendum volgens het Zwitserse model opeist, heeft al 2600 handtekeningen ontvangen aan de Franstalige kant. Het aantal ondertekenende partijen aan de Nederlandstalige zijde is niet gecommuniceerd. De tweede petitie, die net is gelanceerd, stelt voor dat burgerjury's kijken naar de regulering van lobby's.

Yves Bruggeman sprak er ook over zijn boek "Tijd voor een Burgerlobby", dat een kritische analyse geeft van de cultuur van meerderheidscoalities.

Het project wordt georganiseerd door het We-Gov netwerk, dat de verschillende intiatiefnemers bij elkaar brengt. Het geniet ook de steun van de burgers beweging Agora Brussel, die tot doel heeft ten minste één zetel te veroveren in het Brussels parlement bij de volgende verkiezingen

De voorstellen die ter stemming zijn voorgelegd, worden gepresenteerd op de website we-gov.be. Iedere Belgische burger kan zich van 1 april tot 19 mei kan stemmen met zijn identiteitskaart om zijn stem te laten horen via het e-voting platform. Het is de bedoeling om in de toekomst 4 keer per jaar te stemmen.

De voorstellen zijn om bijvoorbeeld de afschaffing van de provincies en de real-time monitoring van de vleesindustrie. De onderwerpen werden geselecteerd door commissies voor burgerinitiatieven, de eerste in hun soort.

Bronnen : Sudinfo Rtbf

Vertaling : Christina Lambrecht