Educatieve referenda

Met het oog op een optimaal georganiseerde democratie met een groot maatschappelijk draagvlak, wensen we pedagogische referenda te houden op initiatief van de burger. Deze kunnen dienen als voorbeeld van hoe referenda in de toekomst gebruikt kunnen worden. Wat zijn de aandachtspunten? Wat moet er vermeden worden? Hoe kan een referendum eerlijk en fair verlopen?

Op initiatief van de burger

Onze rol zal voornamelijk bestaan uit het adviseren en het aanbieden van faire modaliteiten. De bedoeling is dat de burgers zélf het initiatief nemen en de referenda starten. Zo leren burgers hoe ze zich politiek kunnen engageren en inzetten. Ze leren om zelf de samenleving vorm te geven en hoe ze moeilijke maatschappelijke thema’s en problemen kunnen aanpakken.

Het doel van een proefreferendum is om wetten of voorstellen die door politici ingediend worden ook te laten onderwerpen aan de mening van de burgers. Op die manier kunnen we bijdragen aan de democratisering van de gemeentes, van Vlaanderen en van gans België. Het referendum zal vrijblijvend zijn. Het zal zich beperken tot slechts een aantal gemeentes. Het resultaat is niet bindend. Ook is er geen handtekeningendrempel voorzien. Het behandelde onderwerp is steeds actueel en structureel van aard. Het kan zowel een regionaal of federaal thema omvatten.

Het organiseren van een referendum

Voor de organisatie van het allereerste proefreferendum is het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Denk hierbij aan de huur van stemlokalen, het voorzien van stembiljetten, informatiebrochures met tweezijdige argumenten, democratiecertificaten, stempels, enz. Om de deelnemers op de hoogte te brengen van de resultaten kan er een krantje uitgebracht worden met daarin de stemuitslag.

Een unicum in 2025

In 2015 lanceerden we onze eerste petitiewebsite. Ons doel is om 10 jaar later een eerste referendum te kunnen organiseren. Samen kunnen we zorgen voor een authentieke democratische samenleving.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden