Een gezonde stemming?

Interessant nieuws uit Zwitserland. Twee jaar nadat in 2005 vijf complementaire geneeswijzen (ook de antroposofische geneeskunde) daar uit de basisverzekering werden verwijderd, nemen de kansen toe dat dat men geheel of gedeeltelijk op dit besluit zal terugkeren. Hoe dat komt? Door een zogenoemd 'volksinitiatief'.

Zoals u wel weet kent Zwitserland van oudsher het volksreferendum. De aanloop naar een referendum wordt gevormd door een 'volksinitiatief', meestal in de vorm van een actie- of belangengroep, die een bepaald onderwerp op de politieke agenda wil plaatsen en aan het oordeel van de kiezer wil onderwerpen. Het initiatief 'Ja tegen complementaire geneeswijzen', opgestart in 2005, heeft de afgelopen twee jaar niet stilgezeten en het lijkt zeer waarschijnlijk dat het voorstel om de complementaire geneeswijzen weer in de basisverzekering op te nemen in 2008 in een volksreferendum aan de orde komt.

Bovendien... lijkt het erop dat een meerderheid van de Zwitserse bevolking vóór opname van de complementaire geneeswijzen in de basisverzekering zal stemmen.

In Zwitserse politieke kringen én in het verband van ziektekostenverzekeraars ziet men de bui al hangen. In die kringen circuleert al het voorstel om in elk geval drie complementaire geneeswijzen (ook de antroposofische) in de basisverzekering op te nemen. Zo hoopt men, het wordt openlijk toegegeven, het volksinitiatief de wind uit de zeilen te nemen.

'Ja tegen complementaire geneeswijzen' wil namelijk nog wel wat verder gaan: de vijf complementaire richtingen weer terug in de verzekering, maar ook beroepserkenning van therapeuten en het beschikbaar stellen van middelen voor onderzoek en onderwijs in de complementaire geneeswijzen én samenwerking tussen de zogenoemde reguliere en de complementaire geneeskunde.

Ook de Zwitserse democratie lijkt te gedijen in de gezonde berglucht.

 

http://www.antroposana.nl

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden