Bevraging van gemeenteraadskandidaten naar hun engagement voor directe democratie

Aldus vroegen wij kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 of zij wilden beloven zich in te spannen voor het invoeren van meer directe democratie:

 

Ja, ik ben kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik engageer mij om mij naar beste vermogen in te zetten voor één of meer van de volgende voorstellen:

Een volwaardig petitierecht

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur verlegt de regeling van het petitierecht (‘voorstellen van burgers’) naar de gemeenten. Ik engageer mij voor de invoering van een volwaardig en burgervriendelijk petitierecht in mijn gemeente. Met een lage handtekeningendrempel, handtekeningeninzameling ook via internet en spreekrecht voor de initiatiefnemers in de gemeenteraad. Er zijn geen uitgezonderde onderwerpen.

Het initiatiefstelsel

Ik engageer mij voor de invoering van het initiatiefstelsel: het recht van burgers om met voldoende handtekeningen een voorstel bij de raad in te dienen, gekoppeld aan de mogelijkheid van een volksstemming. De gemeenteraad kan instemmen met het voorstel of verder met de burgers onderhandelen. Komen burgers en gemeenteraad tot overeenstemming, dan eindigt de actie. Zoniet, dan kunnen burgers via een hogere handtekeningendrempel een volksstemming aanvragen waaraan alle kiesgerechtigden kunnen deelnemen. Hierbij kan de gemeenteraad een alternatief voorstel formuleren. Via een slimme vraagstelling kunnen de burgers kiezen voor het burgervoorstel, het raadsvoorstel of geen van beide. De gemeenteraad verklaart zichzelf desgewenst gebonden aan de uitkomst. Burgers die voorstellen indienen krijgen ambtelijke ondersteuning, spreekrecht in de raad en/of ruimte of zendtijd in lokale media.

Budgetparticipatie voor burgers

Ik engageer mij voor de invoering van budgetparticipatie voor de burgers. Via internet, de krant of info-avonden geeft het bestuur inzicht in de lokale begroting. Een bepaald percentage van de begroting wordt gereserveerd voor de burgers, die zelf mogelijke bestemmingen kunnen aandragen en hierover kunnen stemmen. De gemeenteraad verklaart zichzelf desgewenst gebonden aan de uitkomst.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden