ESM, de nieuwe Europese dictator | Meer Democratie

ESM, de nieuwe Europese dictator

Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruikgemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, dat de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: 'De EU-landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteitsmechanisme oprichten om de stabiliteit van de eurozone als geheel te bewaren.' Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de eurozone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

 

Video: ESM, de nieuwe Europese dictator (YouTube)

 

Wat is dit voor een onzin?

Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen goeddunken zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratisch land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme.

TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM)*

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19). En in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden wat deze dictatoriale macht op een of andere manier zou inperken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.

Maar dat kan toch zomaar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt dat er discreet allemaal besluiten door gejast zijn om dit ESM 'mogelijk' te maken.

Ik weet zeker dat als politici in Nederland een club zouden willen oprichten die de staatskas leeg zou mogen plunderen wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, ze de noodzakelijke wetswijzigingen er in geen twintig jaar doorheen zouden krijgen. Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze staatsgreep in zeventien landen tegelijk uit te voeren!

Op 17 december 2010 besloot de Europese Raad dat er behoefte was aan een permanent stabiliteitsmechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties die respectievelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op heel andere terreinen mogelijk maakt.

Die verdragswijziging komt op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruikgemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, dat de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: 'De EU-landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteitsmechanisme oprichten om de stabiliteit van de eurozone als geheel te bewaren.' Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de eurozone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag.

Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goedgekeurd dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag gaan uitvoeren.

Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de opening van een persconferentie bekendgemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat doordat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verderging.

Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31 december 2011.

Momenteel is er al sprake van dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (dat is 2100 euro per euroburger) naar 1500 à 2000 miljard euro, dus twee à drie keer zoveel.

Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van maken.

Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. In Duitsland is het dezer dagen al in behandeling. Kennelijk was haast geboden, omdat steeds meer Duitse burgers wakker werden.

Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen, dan zullen we pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protestmails en brieven moeten sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te bereiken, is dan funest.

Als je over internationale contacten beschikt, stuur hen dan ook informatie toe. In de meeste eurolanden is er nog niets of bijna niets over bekend.

Wanneer een dictator eenmaal op zijn zetel zit, dan krijg je hem er de eerste dertig jaar niet meer van af. Dat willen we onze kinderen toch niet aandoen?

Voor foto's van de mensen aan wie op een dag gevraagd zal worden waarom ze een eind maakten aan de soevereine democratieën in Europa, klik hier.**

 

Bron: http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm
Artikel: Rudo de Ruijter
Video: Jozeph Muntenbergh

 

** http://consilium.europa.eu/council/photographic-library.aspx?command=PIC...{60bec2d5-00c7-43eb-8822-7970df493f13 [dode link]