Europa is allesbehalve democratisch

Het is een namaakdemocratie met een pseudoparlement, waar alle belangrijke beslissingen worden genomen door een geheim consistorie van staatshoofden en regeringsleiders, die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn en niet afzetbaar zijn door een verkozen Europese instantie.
Zo'n land moet je toch niet hebben! Dat kies je toch niet vrijwillig als je vaderland? Een Europa dat zijn burgers niet raadpleegt over belangrijke zaken, zal altijd de zielloze abstractie blijven die het is. Van democratie bezit Europa alleen de 'kratos', macht, niet de 'demos', volk. Weet u dat Europa met Noord-Korea en Cuba de eer geniet dat zelfs zijn wetgeving in geheim overleg tot stand komt? Gebrek aan verantwoording is in de Europese structuren ingebouwd, en dat is niet alleen ondemocratisch, het is met opzet antidemocratisch, want men onderschatte het belang niet dat politici en bureaucraten hechten aan de mogelijkheden die het 'democratisch tekort' van Europa hun biedt voor ongecontroleerde machtsuitoefening. Elke overdracht van bevoegdheden van de staten aan de Europese Unie heeft een vermindering van het democratisch gehalte van de deelnemende staten tot gevolg. Europa is de meest efficiënte constructie die men heeft kunnen bedenken – behoudens een dictatuur – om democratische controle uit de weg te gaan. Als de regeringsleiders of de Europese ministerraden over iets tot overeenstemming komen, is de kous af en is er feitelijk geen tegenmacht die hen tot de orde kan roepen.
 
Mark Grammens in Journaal, nr. 575-573, 6 en 20.05.2010

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden