Europees mei 2014

We stuurden de kandidaten volgend bericht:

'Wij nemen met u, als kandidaat bij de Europese verkiezingen van 25 mei, contact op namens een Europese alliantie van ngo's – waaronder Democratie.Nu – die campagne voeren voor meer directe democratie in België en Europa.

Europa bevindt zich in een crisis, en er staat meer op het spel dan alleen de stabiliteit van de euro, de banken of de financiële markten. Wat op het spel staat is het vertrouwen van de burgers in de Europese democratie en politiek.

Na een periode van haastige noodmaatregelen is het nu tijd om de Europese verdragen te hervormen zodat Europa zijn economische en sociale uitdagingen aan kan gaan, zijn democratische tekort aan kan pakken en de kloof tussen burgers en instanties kan dichten. Het is nu tijd om het debat open te stellen en de burgers te betrekken bij een dialoog over de toekomst van Europa.

De volgende Conventie zal de toekomst van Europa bepalen, en het Europees Parlement kan daarbij een sleutelrol spelen door een Conventie bijeen te roepen waarin voorstellen voor democratische hervorming nader kunnen worden bekeken.

Dit is een uitstekende kans voor de EU om het vertrouwen en de steun van de burger terug te winnen en om over te gaan van een Europa van regeringen tot een Europa van de burgers. Europa mag deze kans niet missen.

Wij willen u de kans bieden om kiezers voor de Europese verkiezingen te laten zien waar u staat met betrekking tot democratische legitimiteitsdilemma's. Klik op de link om uw steun te betuigen voor meer democratie in Europa en teken de oproep voor een nieuwe Conventie!'

En op het invulformulier kon men lezen:

'Het beste mechanisme voor een open debat – en het enige wettelijke instrument voor democratische hervorming en andere benodigde verdragswijzigingen – is een Europese Conventie zoals die wordt beschreven in artikel 48 van het EU-verdrag. Het is tijd voor een open debat over de toekomst van Europa, en dat debat dient transparant, democratisch en inclusief te zijn. Ik zal een initiatief van het Europees Parlement steunen om een formeel voorstel te doen aan de Raad voor een Conventie, met het doel de verdragen te hervormen voor een democratischer Europa.'

'De resultaten van de Conventie dienen te worden bekrachtigd middels een referendum dat in elke lidstaat op dezelfde dag wordt gehouden. Hiermee zouden burgers voor de eerste keer een rol van betekenis spelen in de Europese besluitvorming, waardoor er een gevoel van erbij-horen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het project Europa ontstaat. Het zou een belangrijke stap zijn in het creëren van een Europa voor en door de burgers.

Ik zal de oproep steunen voor een Europees referendum over de resultaten van de Conventie, waardoor de burgers van elke lidstaat een stem krijgen over de toekomst van Europa.'

Onze vrienden van Democracy International stelden op http://www.democracy-international.org dezelfde vragen. Hier een overzicht van de resultaten:

 

Antoine Tanzilli CDH Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Saskia Bricmont Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Philippe Lamberts Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Christian Noiret Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Thérèse Snoy Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Cristina COTEANU FDF Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
James Rooms LD Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Michel Zylbersztajn LD Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Hugues Bayet PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Amaury Caprasse PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: nee
Carine Delfanne PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Franco Seminara PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: nee
Marc Tarabella PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Marco Antonio De Lera Garcia PTB-GO Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Aurélie Decoene PVDA+ Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Pietro De Matteis SUUSE Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Marie De Clerck CD&V Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Malika Abbad Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Petra De Sutter Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Dirk Holemans Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Collins NWEKE Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Bart Staes Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Hugo van Dienderen Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Dirk Vansintjan Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Astrid Wittebolle Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: nee - referendum: ja
Mathias Storme N-VA Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Peter Degand PVDA+ Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Tony Fonteyne PVDA+ Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Tim Joye PVDA+ Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Kathleen Van Brempt SP.A Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Gerolf Annemans VB Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Sam van Rooy VB Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Rien Vandenberghe VB Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden