Europese peilingen | Meer Democratie

Europese peilingen

Een nieuwe gallupenquête, waarvan de Eurobarometer op 23 juli de resultaten bekendmaakte, laat zien dat een grote meerderheid van de Europeanen een referendum wenst over de Europese grondwet. 83% vindt zo'n referendum 'onmisbaar' (40%) of 'nuttig, maar niet onmisbaar' (43%). Daarentegen vindt 12% van de bewoners zo'n referendum 'nutteloos', terwijl 5% geen mening heeft. Bij de jongeren (89%) en bij de hogergeschoolden (86%) liggen de cijfers boven het gemiddelde voor de totale bevolking.
Een andere europeiling liet zien dat 59% van de 7.500 ondervraagde Europeanen niet Iran of Noord-Korea, maar wel Israël als de belangrijkste bedreiging voor de wereldvrede beschouwde. De voorzitter van de Europese Commissie drukte hierover reeds zijn bezorgdheid uit, en pleegde overleg met de Anti-Defamation League en het World Jewish Congressmet het oog op een ideologisch tegenoffensief. Europa voedt u op.
http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=9&aid=13376