Europese vetpotten

Volgens de Europese Rekenkamer gaat zes procent van het EU-budget verloren door slordigheid of kwade wil. Het gaat over zes miljard euro per jaar, ofte ruwweg 60 euro per Europees gezin. Een klein stukje van dit geld (acht miljoen euro) verdwijnt in een pensioenfonds voor de leden van het Europees Parlement, zonder dat hiervoor een wettelijke regeling bestaat (De Morgen, 19.11.2003, p. 14). Het valt dan ook te begrijpen dat de Europese parlementsleden zichzelf een weddeverhoging hebben toegekend. Zij verdienen nu 8.671 euro bruto per maand. Voor de Belgische Europarlementsleden komt dat neer op een bruto-opslag van ongeveer 3.000 euro per maand, waarvan netto volgens groen Europarlementslid Bart Staes zo'n 1.000 euro méér overblijft (Gazet van Antwerpen, 18.12.2003, p. 1 en 3).

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden