Federaal mei 2014

We stuurden de kandidaten volgend bericht:

'Wij nemen met u contact namens Democratie.Nu, een ngo die campagne voert voor meer directe democratie in België.

België bevindt zich in een crisis, en er staat meer op het spel dan alleen de stabiliteit, de eenheid van het land, de financiële crisis. Wat op het spel staat is het vertrouwen van de burgers in de politiek. Klik hier om uw visie voor een democratisch België aan kiezers te laten zien.

Sinds de oprichting van België zijn er nagenoeg constant communautaire twisten geweest die het land en de economie verlamden. Het is nu tijd om België te democratiseren zodat het zijn economische en sociale uitdagingen aan kan gaan, zijn democratische tekort aan kan pakken, de kloof tussen burgers en instanties kan dichten én verschillende culturen probleemloos kunnen samenleven. Het is nu tijd om het debat open te stellen en de burgers te betrekken bij een dialoog over de toekomst van de Belgische democratie.

De volgende regeerperiode zal er eentje zijn die niet door electorale koorts ondermijnd wordt. Er kunnen in alle rust en sereniteit duurzame oplossingen gevonden worden om echte democratie mogelijk te maken.

Er kan in deze regeerperiode gezocht worden naar nieuwe democratische modellen zoals dat bijvoorbeeld in Zwitserland met wel vier taalgroepen tot een succes geworden is. Het is dankzij de Zwitserse doorgedreven directe democratie dat zij hun communautaire problemen zeer degelijk opgelost hebben. Dankzij een intelligent vormgegeven directe democratie (met bescherming voor minderheden, zoals de dubbele-meerderheidsvereiste) kon elke bevolkingsgroep om de beurt belangrijke wensen realiseren. Ten opzichte van Zwitserland doet België het veel slechter, voornamelijk omdat we bang geworden zijn van de democratie.

Wij willen u de kans bieden om kiezers voor de federale verkiezingen te laten zien waar u staat met betrekking tot democratische legitimiteitsdilemma's. Klik op de link om uw steun te betuigen voor meer democratie in België en teken de oproep voor een nieuwe democratie! Wij zullen de resultaten voor de verkiezingen publiceren.'

En op het invulformulier kon men lezen:

'Het beste mechanisme om de communautaire, economische en financiële twisten op te lossen is het toelaten van een authentieke democratie waarin burgers wetgevende initiatieven kunnen lanceren en hier direct per referendum over kunnen beslissen. Dit kan door in artikel 33 van de Grondwet Bindende Referenda Op Volksinitiatief toe te laten.

Ik zal initiatieven ondersteunen om Bindende Referenda Op Volksinitiatief in de grondwet mogelijk te maken.'

Hier een overzicht van de resultaten:

 

François Van Hoobrouck Aucun Federaal Parlement Ja
Koen Geens CD&V Federaal Parlement Nee
Delphine Haulotte CDH Federaal Parlement Ja
Xavier Provoost FDF Federaal Parlement Ja
Miel Charles Groen Federaal Parlement Ja
Eddy Colombeen Groen Federaal Parlement Ja
Maarten Lucas Groen Federaal Parlement Ja
Koen Roman Groen Federaal Parlement Ja
Aard Van Der Donckt Groen Federaal Parlement Ja
Benjamin Coenen LD Federaal Parlement Ja
Serge Leloup LD Federaal Parlement Ja
Patrick Milland LD Federaal Parlement Ja
Sonia Van Belle LD Federaal Parlement Ja
Werner Wouters LD Federaal Parlement Ja
Steven Laplasse LDD Federaal Parlement Ja
Sven Schollaert LDD Federaal Parlement Ja
Annette Vanden Berghe LDD Federaal Parlement Ja
Piet Van Berkel N-VA Federaal Parlement Ja
Marc Verhamme N-VA Federaal Parlement Ja
Anthony Dumarey Open VLD Federaal Parlement Ja
Franck Goethals Open VLD Federaal Parlement Ja
Paul Bossu Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Paul Thunissen Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Jean Vanstichel Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Fabrice Wudke Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Joseph Van Damme Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Christophe Cop Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Jonas De Koning Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Jelle Debusscher Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Klaas Mensaert Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Katrien Merlevede Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Elke Nys Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Els Saenen Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Kasper Heyndrickx Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Elke Nys Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Géry Tassignon PTB-GO Federaal Parlement Ja
Ben Rottiers PVDA+ Federaal Parlement Ja
Dirk Tuypens PVDA+ Federaal Parlement Ja
Peter Veltmans PVDA+ Federaal Parlement Ja
Bert Anciaux SP.A Federaal Parlement Ja
Annemarie Kota SP.A Federaal Parlement Ja
Patricia Sarasin-Dhaene SP.A Federaal Parlement Ja
Walter Vermander SP.A Federaal Parlement Nee
Kristof Hebbrecht VB Federaal Parlement Ja
Jeffe Leffelaer VB Federaal Parlement Ja
Dominiek Spinnewyn-Sneppe VB Federaal Parlement Ja
Anke Van dermeersch VB Federaal Parlement Ja
Roeland Van Walleghem VB Federaal Parlement Ja
Yves Vandersteen Open VLD Federaal Parlement Ja
Gilles Vanden Burre Ecolo Federaal Parlement Ja

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden