Geld en volksinitiatief | Meer Democratie

Geld en volksinitiatief

“Authentieke” volksinitiatieven, die dus niet gesteund worden door een of andere economische belangengroep, hebben in slechts 26% van de gevallen blokkade van een ander voorstel tot doel.

De praktijk om een initiatief via het lanceren van een parallel initiatief te blokkeren, is in Californië tamelijk gebruikelijk. In Zwitserland komt deze praktijk vrijwel nooit voor.

Zoals we reeds vroeger in de Witte Werf hebben bericht, zou het probleem van de door economische machten gelanceerde initiatieven vrij gemakkelijk kunnen worden opgelost, door het betaald inzamelen van handtekeningen te verbieden. Er zijn daartoe in diverse Amerikaanse deelstaten ook reeds heel wat pogingen geweest, maar het Amerikaanse gerecht vernietigt alle wettelijke regelingen in die zin.