Eerste fase kandidatenbevraging is een succes!

De kandidatenbevraging naar aanleiding van de lokale verkiezingen is een knaller. Meer dan 5400 gemeenteraadskandidaten uit 179 Vlaamse gemeenten beloven werk te maken van méér burgerdemocratie!

Hoe scoren de partijen en gemeenten?

In absolute aantallen scoren de 7 traditionele Vlaamse partijen als volgt: Groen (1443 kandidaten met beloftes); PvdA (770); Open VLD (643); CD&V (310); N-VA (247); Vlaams Belang (242) en als laatste sp.a (237). Van de lokale lijsten legden 885 kandidaten een gelofte af. In absolute getallen leidt Groen met een forse voorsprong.

Als we echter meewegen dat de ene partij in (veel) meer gemeenten of met meer kandidaten opkomt dan de andere partij - en kijken we naar het percentage van alle kandidaten mét een belofte - dan kaapt de PvdA de eerste plaats weg (93% van alle PvdA-kandidaten engageerde zich) en strandt Groen alsnog op de tweede plaats (met 46%).

Alle andere partijen - inclusief de lokale partijen - scoren onder de 20%; het laagst scoort N-VA met amper 4%. De mindere scores van sommige partijen verraden (mede) het gebrek aan medewerking van de partijsecretariaten en -besturen. Zo overhandigden N-VA, CD&V en sp.a ons de contactgegevens van hun kandidaten niet. Communicaties blijken moeilijk én karig. Nog te zelden geven partijbesturen gevolg aan vragen en verzuchtingen van het volk, zoveel is zeker.

De top 5 van de gemeenten met de grootste democratische goesting: Antwerpen (243 kandidaten), Gent (178), Leuven (153), Oostende (146) en Deinze (105).

Als deze engagementen tot wetten worden, kunnen burgers gemakkelijker iets op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Burgers worden sneller gehoord; petities worden niet langer zomaar, zonder motivering en zonder gevolg geklasseerd; burgers verkrijgen via consultatieve referenda méér inspraak bij overheidsbeslissingen en via het burgerbudget beslissen inwoners mee waaraan het belastinggeld zal worden besteed. Talrijke buurtprojecten (waaronder de aanpak van verloederde stukjes groen of pleintjes, een kinderboerderij of initiatieven om de eenzaamheid te bestrijden) zien dankzij deze subsidies het daglicht.

Belofte maakt schuld

De komende maanden houden we de kandidaten aan hun woord. We gaan na wie van de geëngageerde kandidaten bij de coalitievormingen betrokken zijn of waren en polsen hoe kandidaten en partijen de daad bij het woord voegen.  

  • werden de voorstellen tot democratische vernieuwing intussen besproken?  
  • werden/worden deze in het bestuursakkoord opgenomen?
  • kan Meer Democratie vzw helpen door het aanleveren van burgervriendelijke modelverordeningen?

De komende weken en maanden contacteren we de gloednieuwe colleges. We beleggen afspraken, volgen democratische evoluties actief op, spelen kort op de bal en rapporteren aan u op regelmatige basis.

Hou dus zeker onze website en onze social media in het oog!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden