Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?

Boekentip (om onder de kerstboom te leggen)

De tweede, geactualiseerde uitgave van het standaardwerk Directe democratie van Jos Verhulst en Arjen Nijeboer is recent bij uitgeverij Lulu in boekvorm verschenen. De eerste versie dateert van 1998, maar hoe staat het anno 2008 met de beslissingsmacht van de burger? Directe democratie. Feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum vormt een geactualiseerde analyse.

In de Europese democratiebeweging groeide het boek Directe democratie de laatste jaren uit tot dé basisreferentie omtrent burgerdemocratie. De steeds groter wordende politieke en economische crisis maakt het boek nog actueler.

 

Hoe democratisch is de politiek?

Sinds de invoering van het algemeen stemrecht zijn de inspraakmogelijkheden voor burgers niet meer fundamenteel uitgebreid. Maar de samenleving is wel grondig geëvolueerd. Directe democratie is een gefundeerd pleidooi voor een grote democratische stap voorwaarts: de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief. De auteurs betogen dat het zuiver representatieve politieke systeem de volkssoevereiniteit fnuikt. Een kleine groep partijleiders neemt de belangrijkste beslissingen. Alleen rond de verkiezingen laait het publieke debat over onze toekomst kortstondig op, vervolgens staan de burgers weer vier jaar lang gedwongen aan de zijlijn. Uit onderzoek blijkt dat grote delen van de bevolking het vertrouwen in de politieke instellingen verliezen. Kan zo'n politiek systeem het hoofd bieden aan de uitdagingen van deze tijd?
 
Verhulst en Nijeboer beschrijven hoe de burgers door de invoering van directe democratie werkelijk soeverein kunnen worden. Zij bespreken binnen- en buitenlandse ervaringen met bindende referenda op volksinitiatief en zetten – vaak verrassende – bakens uit voor een samenleving van vrije, betrokken burgers. Ook onderwerpen ze de klassieke bezwaren tegen directe beslissingsrechten voor burgers aan een kritische analyse. Anders dan de meeste boeken over directe democratie gaat dit werk ook in op de filosofische grondslagen van de burgerdemocratie. Met glasheldere en overtuigende argumenten tonen de auteurs aan dat de gelijkheidsgedachte niet los te koppelen is van direct-democratische inspraak. Kortom, Directe democratie is een aanrader voor al wie belangstelling heeft voor de grote vragen van onze tijd.
 
Directe democratie is een uitgave van Democracy International, het Europese netwerk voor directe democratie, in samenwerking met Democratie.Nu en het Referendum Platform, respectievelijk de Vlaamse en Nederlandse bewegingen voor invoering van het bindend referendum op volksinitiatief.

 
Over de auteurs

Jos Verhulst (1949) verkreeg een doctoraat in de kwantumchemie van de Universiteit van Leuven en studeerde daarnaast onder andere filosofie en economie. Hij is medeoprichter van Democratie.Nu, de Belgische beweging voor directe democratie. Hij publiceerde eerder Der Glanz von Kopenhagen: Geistige Perspektiven der modernen Physik (1994), een aristotelische interpretatie van de kwantummechanica, en Developmental Dynamics in Humans and Other Primates (2003), een niet-darwinistische visie op de menselijke evolutie. Hij publiceerde eerder in onder andere Psychological Reports, Acta Biotheoretica, British Medical Journal en Annals of Human Biology. Daarnaast publiceerde hij over diverse maatschappelijke thema's in vele dagbladen en tijdschriften. Hij schreef in 1998 de eerste editie van dit boek.
 
Arjen Nijeboer (1974) studeerde journalistiek en communicatie aan Hogeschool Windesheim en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was medeoprichter van het Initiative & Referendum Institute Europe en het Referendum Platform (Nederland). Hij leidde in Nederland diverse campagnes voor de invoering van directe democratie, waaronder de campagne voor een referendum over de Europese grondwet, en adviseerde politici, overheden en organisaties omtrent referenda en campagnes. Hij publiceerde over democratische vraagstukken in landelijke dagbladen en vak- en wetenschappelijke tijdschriften. Hij is coauteur van deze uitgebreide en geactualiseerde editie.
 

Meer informatie

Directe democratie. Feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
Jos Verhulst en Arjen Nijeboer
ISBN: 9789078820017
176 blz. - 156 x 234 mm
Standaardprijs van het boek is 14 euro

Het boek is al langer gratis in elektronische versie beschikbaar op de website van Democracy International in maar liefst acht talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Deens, Noors, Spaans en Slovaaks. Aan de Italiaanse versie wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Uniek is dat dit boek gepubliceerd wordt onder de Creative Commons-licentie. Onder de beperkte voorwaarden die terug te vinden zijn op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.nl mag elke burger dit werk kopiëren en verspreiden.

Het boek kan vanaf december 2008 opgehaald worden tijdens workshops, lezingen of bij enkele leden van Democratie.Nu of op Zavelstraat 22 te Pellenberg. Verzending met de gewone post kost 2,50 euro. Verzending in gewatteerde enveloppe met Taxipost kost 6 euro.

 
 

Voorinschrijven

Indien u voorintekent en betaalt vóór eind november 2008 kunnen niet-leden het boek verkrijgen tegen 12 euro in plaats van 14 euro. Leden kunnen tot eind november 2008 het boek kopen tegen 8 euro in plaats van 14 euro. Voorwaarde is dat u op het moment van aankoop lid bent. (Lidgeld is 30 euro, verminderde bijdrage is 15 euro. Te storten op 523-0800751-91 van Democratie.Nu.)

Om voorin te tekenen, stort u het bedrag met de verzendingskosten op 523-0800751-91 van Democratie.Nu, Zavelstraat 22 te 3212 Pellenberg.

Stuur ook een mail naar secretariaat@democratie.nu zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Meer informatie bij Bert Penninckx: +32(0)495 68 70 06

 

Over Democratie.Nu

De leden van Democratie.Nu vormen een onafhankelijke en politiek ongebonden burgerbeweging die ijvert voor de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV). We zijn mensen uit alle lagen van de maatschappij en van alle politieke kleuren, maar als beweging zijn we noch formeel, noch inhoudelijk gelinkt aan een of meerdere politieke of maatschappelijke bewegingen. We willen dat iedereen evenveel beslissingsrecht moet hebben om zijn of haar politieke doelstellingen te verwezenlijken, maar we staan als beweging strikt neutraal ten opzichte van die doelstellingen zelf.
 
Zonder referendum geen www.democratie.nu
Geef jezef stemrecht op www.artikel33.be
 
Democratie.Nu vzw
t.a.v. Bert Penninckx
Zavelstraat 22
3212 Pellenberg
bert.penninckx@democratie.nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden