Help petitie.be verbeteren | Meer Democratie

Help petitie.be verbeteren

 

 

Beste medeburger,

Petitie.be is sinds 2014 niet meer verbeterd. Er is dringend een upgrade nodig. En we willen veel meer.

Maar ICT krachten zijn duur en dergelijke vrijwilligers vinden we niet.

Meer Democratie blijft echter niet bij de pakken zitten! Het afgelopen halfjaar hebben wij een plan opgesteld en mensen gevonden met de juiste achtergrond om een betere en modernere versie van onze site te maken. 

Tijdens de eerste fase zouden we de site updaten naar een gebruiksvriendelijk en robuust platform. Daarna volgen uitbreidingen aan de functionaliteit om de impact van petitie.be te verhogen. Hiervoor zullen we met jullie overleggen om te ontdekken wat we meer en beter kunnen doen.

Dit is echter niet gratis want goede informatici zijn hun gewicht in goud waard. Daarom hebben we uw hulp nodig om dit project tot een goed einde te brengen. Ondersteun ons met het maken van een future proof petitie-platform.

Deze onzekere tijden hebben de noodzaak van een digitaal petitie-platform aangetoond: zelfs tijdens de lockdown waar samenkomsten verboden waren konden mensen online petities starten en ondertekenen. Dankzij petitie.be kon de stem van het volk gehoord worden!

Als medeburger en verdediger van onze democratie vragen we dus om uw bijstand.

Help ons om petitie.be te verbeteren en ondersteun directe democratie!

Meer impact

Wat als we je zouden vertellen dat we petitie.be dubbel zo goed kunnen maken?

We hebben daar goede redenen voor! Onze noorderburen van petities.nl hebben enkele jaren geleden hun platform vernieuwd zodat het gebruiksvriendelijker en “mobile-friendly” werd.

Het resultaat? In slechts één jaar tijd is het aantal ondertekeningen gestegen van 750.000 naar meer dan 1.500.000.

Grafiek die de toename in ondertekende petities door update van petities.nl toont

Het is simpel: hoe gemakkelijker het wordt om een petitie te tekenen, des te meer mensen dit zullen doen, des te groter de impact die jij als burger in onze democratie kunt hebben.

 

 

Ons plan

Fase 1: de fundamenten

Onze prioriteit is om van petitie.be weer een robuust en betrouwbaar platform maken. Verder willen we het gebruiksgemak voor het aanmaken en ondertekenen van petities verhogen zodat beide zowel vlotter als meer kunnen gebeuren.
Bij dit project werken wij nauw samen met de succesvolle Nederlandse website Petities.nl, die 3.000.000 unieke bezoekers per maand trekt en waarop al 13 miljoen keer een petitie is ondertekend sinds 2005. Petities.nl heeft in de afgelopen 15 jaar een schat aan ervaring opgedaan en heeft de site op basis van deze ervaringen stap voor stap geperfectioneerd.

De stichting Petities.nl heeft het gulle aanbod gedaan aan Meer Democratie om de broncode van de Nederlandse site (die is gefinancierd met subsidies van de Nederlandse overheid en private donaties) over te nemen. Vanwege zowel de ver doorgevoerde ontwikkeling van de site als vanwege de kostenbesparing maakt Meer Democratie graag gebruik van dit aanbod.

Wel noopt de Belgische situatie ons tot een relatief uitgebreide ombouw van de site. De planning van fase 1 en de kostenraming gaan hier dieper op in.

Fase 2: groei

Vanaf eind 2020 of begin 2021 zou de eerste fase afgerond moeten zijn. Hierna kunnen wij beginnen met het toevoegen van nieuwe functionaliteiten om de draagwijdte van petitie.be te vergroten.

In de komende maanden zullen reeds voorbesprekingen plaatsvinden om een idee te krijgen welke noden en behoeften onze gebruikers mee kampen. Indien u hier extra in betrokken wilt worden: bekijk zeker de optie om insider te worden.

 

 

Word een insider

Wees de eerste om te zien wat de volgende stappen zijn voor petitie.be en geef ons uw feedback om te helpen met het platform te verbeteren voor de toekomst.

Wij zoeken mensen met de drive om bij te dragen aan dit project. Pioniers die hun input, ideeën en feedback willen delen zodat wij een zo effectieve en efficiënte tool als mogelijk kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van directe democratie.

Als beta-tester heb je de kans om de nieuwe functionaliteiten als eerste te verkennen. Zo kan je ons te vertellen wat je van de laatste updates vindt, problemen melden en nieuwe functies voorstellen. Verder ontvang je als petitie.be insider maandelijks een exclusieve projectupdate.

Je zult ook een maand vroeger gebruik kunnen maken van het platform dan anderen als insider.

Een symbolische bijdrage van enkele euro’s is reeds voldoende om een insider te worden.
Sluit je vandaag aan!

 

Planning van fase 1

Graag willen wij Petitie.be zo spoedig mogelijk updaten. Hoe vlot een en ander gaat, hangt echter mede af van het moment waarop wij zekerheid hebben omtrent de financiering, en tevens van de planning van onze aannemer en interne programmeurs. Aangezien beide ons als vrijwilligers aan een sterk verlaagd tarief helpen, moeten we ons enigszins aanpassen aan diens beschikbaarheid. De onderstaande tijdsfasering is daarom bij benadering.

 • Voorbereiding: het verzamelen van het team en de uitwerking van een projectplan. februari t/m juli 2020
 • Fondsenwerving: vinden van de benodigde financiële middelen. juli t/m augustus 2020
 • Constructie: de (om)bouw van de Nederlandse site en de voorbereiding van de promotiecampagne. augustus t/m november 2020
 • Testen: De insiders zullen tijdens deze etappe de vernieuwde site kunnen uitproberen om de puntje op de i te zetten. november 2020
 • Lancering: de opening van de nieuwe site en uitvoering van een promotiecampagne. december 2020

Timeline planning fase 1

 

Begroting fase 1

Vanwege de donatie in natura (de gratis broncode van Petities.nl) en het feit dat alle betrokkenen hun medewerking onbezoldigd of tegen verlaagde tarieven verlenen, levert dit project veel waar op voor weinig geld.

De begroting van dit project bestaat uit eenmalige opstartkosten en vaste, terugkerende kosten. Omdat het dagelijkse beheer en de moderatie van de site na de lancering door een onbezoldigde vrijwilliger gebeurt, zijn de terugkerende kosten (hosting en technisch onderhoud) relatief laag gezien onze bezoekersaantallen.

De eenmalige opstartkosten betreffen de ombouw van het Nederlandse websysteem voor de Belgische situatie en de kosten van de projectverantwoordelijken, die bij de opstartfase betrokken zijn. Voor deze opstartkosten, alsmede voor de vaste kosten van de komende 12 maanden, zoeken we nu financiering.

Fase 1 van het project zal in totaal ongeveer €7500 kosten. Hieronder vindt u een budget.

ITEM ONDERBOUWING SUBTOTAAL excl. btw SUBTOTAAL incl. 21% btw
Opstartkosten:      
Ombouw websysteem Gebaseerd op vaste prijsopgave 3 000 3 630
Projectleiderschap 30uur/maand á EUR 30.00 gedurende 6 maanden 2 249 2 249*
Terugkerende kosten      
Hosting Gebaseerd op vaste prijsopgave 980 1 185
Technisch onderhoud Gebaseerd op ervaring van eerdere jaren 375 453
TOTAAL     7 519

*Over de vergoeding van het projectleiderschap hoeft geen BTW te worden afgedragen.

 

 

Projectverantwoordelijken

Bert Penninckx

Bert Penninckx

Bert Penninckx is de voorzitter van het bestuur van Meer Democratie. Hij overziet het project en is eindverantwoordelijk. Hij werkt als projectleider maatschappelijke innovatie bij de Nationale Bank van België en is sinds lang verbonden aan maatschappelijke bewegingen voor duurzaamheid en democratische vernieuwing.

Yannick Daelemans

Yannick Daelemans

Yannick Daelemans is een industrieel ingenieur elektronica-ICT en specialist in fondsenwerving. Met deze combinatie van achtergronden coördineert hij de fondsenwerving. Verder vormt hij de brug tussen het technische projectteam en de buitenwereld.

Bert De Vleeschouwer

Bert De Vleeschouwer

Bert De Vleeschouwer is informaticus (specialisatie AI) en heeft cumulatief meer dan 10 jaar ervaring in verscheidene vrijwilligersorganisaties en vzw’s. Binnen dit project coördineert hij het technische aspect van het herontwerp.

Maarten Van den Hof

Maarten Van Den Hof

Maarten Van den Hof is een toegepaste informaticus met praktijkervaring in verschillende programmeerprojecten zoals het ontwikkelen van een uitbreiding aan BMMsoft UDAS. Hij zal instaan voor ontwikkeling, hosting en het dagelijks onderhoud van petitie.be.

 

Onze bedankingen

Wij van Meer Democratie willen je een bescheiden bedanking geven voor je gedane steun.
Hieronder vindt u meer info.

  Donatie
  30 EUR 75 EUR1 200 EUR2 500 EUR 1000 EUR 2000 EUR 5000 EUR
Moderatie petitie.be x x x x x x x
Artikelbundel x x x x x x x
Basis boek "Directe democratie"   x (*) x (**) x x x x
Vertoog over de vrijwillige slavernij   x (*) x (**) x x x x
Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)   x (*) x (**) x x x x
Extra begeleiding (in uren) 0 0 0 1/4 1/2 1 2

1 Keuze uit één van de geschenken aangeduid met (*)
2 Keuze uit twee van de geschenken aangeduid met (**)

Doneer 30 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel

Doneer 75 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel
Kies één van de volgende:
 • Boek: Basis boek "Directe Democratie"
 • Boek: Vertoog over de vrijwillige slavernij
 • Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)

Doneer 200 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel
Kies twee van de volgende:
 • Boek: Basis boek "Directe Democratie"
 • Boek: Vertoog over de vrijwillige slavernij
 • Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)

Doneer 500 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel
 • Boek: Basis boek "Directe Democratie"
 • Boek: Vertoog over de vrijwillige slavernij
 • Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)
 • 1/4 uur extra begeleiding petitie.be of directe democratie

Doneer 1000 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel
 • Boek: Basis boek "Directe Democratie"
 • Boek: Vertoog over de vrijwillige slavernij
 • Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)
 • 1/2 uur extra begeleiding petitie.be of directe democratie

Doneer 2000 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel
 • Boek: Basis boek "Directe Democratie"
 • Boek: Vertoog over de vrijwillige slavernij
 • Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)
 • 1 uur extra begeleiding petitie.be of directe democratie

Doneer 5000 EUR of meer

Geschenken:
 • Moderatie petitie.be
 • Artikelbundel
 • Boek: Basis boek "Directe Democratie"
 • Boek: Vertoog over de vrijwillige slavernij
 • Fluo vestje (zolang de juiste maat ter beschikking is)
 • 2 uur extra begeleiding petitie.be of directe democratie

 

"Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen." - Artikel 28, Belgische Grondwet